นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรกถึง "ภูเก็ต" กักตัว Villa Quarantine

ภูมิภาค
22 ก.พ. 64
09:45
1,786
Logo Thai PBS
นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรกถึง "ภูเก็ต" กักตัว Villa Quarantine
นักท่องเที่ยวจากยุโรปกลุ่มแรก 59 คน เดินทางถึง จ.ภูเก็ต พร้อมตรวจหาเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้ากักตัวใน Villa Quarantine ที่โรงแรมศรีพันวา

ช่วงค่ำวันที่ 21 ก.พ.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปหลากหลายประเทศ กลุ่มแรก 59 คน เดินทางจากสนามบินในประเทศอินโดนีเซีย มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตแล้ว โดยมีกำหนดเข้ากักตัวและพักใน Villa Quarantine ที่โรงแรมศรีพันวา อ.เมืองภูเก็ต หลังจาก ศบค.มีมติเห็นชอบให้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าพักในสถานที่เอกเทศ ดำเนินการโดยองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

ทันทีที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางถึงตัวอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารด้านการตรวจโรคที่กำหนดไว้เสร็จแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นขึ้นรถตู้ ซึ่งทางโรงแรมจัดเตรียมไว้เพื่อเดินทางไปยังอาคารเอ็กซ์เทอมินอล ซึ่งเป็นจุดติดตั้งห้องเก็บสิ่งส่งตรวจและปฏิบัติการชีวโมเลกุลระบบควบคุมความปลอดภัยแรงดันลบ และรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย หรือรถตรวจหาเชื้อ เพื่อทำการสว็อปหาเชื้อก่อนจะเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก

 

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตภ กล่าวว่า จากการติดตามกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ยังไม่พบปัญหาอุปสรรค โดยหลังจากนี้จะประเมินเป็นระยะๆ จนครบกำหนดการกักตัว 14 วัน หากทุกอย่างสำเร็จด้วยดีก็จะเป็นต้นแบบให้ที่อื่นๆ ดำเนินการต่อไป ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือธุรกิจการท่องเที่ยวให้ฟื้นกลับคืนมาในระดับหนึ่ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง