เพิ่มจุดลงทะเบียน"เราชนะ"เงียบเหงา

เศรษฐกิจ
22 ก.พ. 64
15:57
245
Logo Thai PBS
เพิ่มจุดลงทะเบียน"เราชนะ"เงียบเหงา
กระทรวงการคลัง ขอความร่วมมือธนาคาร ออมสิน และ ธ.ก.ส. เพิ่มจุดให้บริการ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ กว่า 3,500 แห่งทั่วประเทศ แต่เปิดให้บริการวันแรก กลับเงียบเหงา

บรรยากาศ ธนาคาร ออมสิน สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ ติดตั้งเต้นท์ เพื่อให้ บริการ รับลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" เป็นวันแรก ตามนโยบายรัฐบาล โดยธนาคาร แยกจากพื้นที่ธุรกรรมทั่วไป มีเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน อำนวยความสะดวก กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ เราชนะ ซึ่งเพิ่มปุ่มสีแดง สำหรับลงทะเบียน กลุ่มพิเศษ และใช้สมาร์ทโฟนของธนาคาร เพื่อยืนยันตัวตน และกำหนดรหัสใช้สิทธิ

แต่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา บรรยากาศบริเวณจุดลงทะเบียน กลับเงียบเหงา มีประชาชน เดินทางมาอย่างบางตา อีกทั้ง ส่วนใหญ่ เป็นผู้ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สามารถสแกนใบหน้าสำเร็จ จึงเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร

เช่นเดียวกับ บรรยากาศ ธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจัตุจักร ซึ่งเปิดรับลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ เราชนะเช่นกัน แต่ไม่มีผู้มาใช้บริการเลย

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลัง รายงานยอดผู้ลงทะเบียนเราชนะ ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ มากกว่า 570,000 คนแล้ว โดยสาขาธนาคารกรุงไทย ออมสิน และ ธ.ก.ส. จะเปิดให้บริการลงทะเบียน โครงการดังกล่าว ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ได้ปิดรับข้อมูลการลงทะเบียน ทบทวนสิทธิ รอบแรกแล้ว ในกลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และลงทะเบียนใหม่ บนเว็บไซต์ เราชนะ ซึ่งมีผู้ลงทะเบียน มากกว่า 11 ล้านคน โดยจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ รอบแรก วันที่ 4 มีนาคม 2564 หากผ่านเกณฑ์การคัดกรอง จากฐานข้อมูลใหม่ จะได้รับเงินเยียวยา งวดแรก วันที่ 11 มีนาคม 2564 แต่ยังคงเปิดระบบลงทะเบียนทบทวนสิทธิ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เพื่อให้ผู้ลงทะเบียน มีระยะเวลาเพียงพอต่อการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใน 7 วัน นับจากลงทะเบียน ท​บ​ทวนสิทธิ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง