ราชกิจจานุเบกษา เผยโฉม "ใบขับขี่ใหม่" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ราชกิจจานุเบกษา เผยโฉม "ใบขับขี่ใหม่"

สังคม
10 มี.ค. 64
09:42
29,397
Logo Thai PBS
ราชกิจจานุเบกษา เผยโฉม "ใบขับขี่ใหม่"
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก ปรับปรุงใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายแบบใหม่

วานนี้ (9 มี.ค.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2564 โดยมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 ให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 มีผลให้ไทยต้องอนุวัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว ในการออกใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่องกำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 30 ส.ค.2560 โดยให้ใช้แบบใบอนุญาตที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง