ทส.เสนอแผน 7 ด้าน เร่งแก้ปัญหาให้ชาวบ้านบางกลอย

สิ่งแวดล้อม
18 มี.ค. 64
20:53
426
Logo Thai PBS
ทส.เสนอแผน 7 ด้าน เร่งแก้ปัญหาให้ชาวบ้านบางกลอย
ทส.จับมือหลายหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาให้ชาวบ้านบางกลอย เสนอแผน 7 ด้าน ช่วยชาวบ้าน ทั้งที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ การปรับปรุงดิน การท่องเที่ยว และการสื่อสาร

วันนี้ (18 มีนาคม 2564) นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชาวบ้านบางกลอย ในพื้นที่บ้านบางกลอย

อีกทั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพื่อบินสำรวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ตลอดจนลงพื้นที่บ้านโป่งลึก และบ้านบางกลอยล่าง เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่ และพบปะพูดคุยถึงสภาพความเป็นอยู่กับชาวบ้านบางกลอยล่างนั้น

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมลงพื้นที่และร่วมประชุมให้ข้อเท็จจริงในการติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

 

ผลจากการสำรวจพื้นที่ คณะลงพื้นที่ได้สรุปร่วมกันว่า บ้านโป่งลึกมีโครงการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ รองรับความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างเพียงพอในปัจจุบัน

ส่วนบ้านบางกลอยล่าง ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกัน พบว่า ยังมีความขาดแคลน โดยมีที่ดินทำกินไม่เพียงพอ บางพื้นที่ยังมีความขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร ขาดระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้งไม่มีพื้นที่ทำไร่หมุนเวียน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน

 

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอแผนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านบางกลอยล่าง 7 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการสำรวจที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย 2.ด้านการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม 3.ด้านการพัฒนาปรับปรุงดิน

4.ด้านการจัดทำแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 5.ด้านการพัฒนาอาชีพทางเลือกและการสร้างรายได้ 6.ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และ 7.ด้านการสื่อสารสร้างการรับรู้

ซึ่งคาดว่าด้านการสำรวจที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 วันนี้ และแผนด้านการบริหารจัดการน้ำ จะสามารถวางแผนได้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน เพื่อเร่งดำเนินการวางระบบต่อไป

 

ภายหลังจากการรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบางกลอยล่าง นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้ามาร่วมกันดำเนินการตามแผน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านเพิ่มเติมต่อไป

นอกจากนี้ในส่วนที่ยังเป็นปัญหาได้ให้ผู้ใหญ่บ้าน รวบรวมปัญหาต่างๆ ของชาวบ้าน ส่งต่อไปยังนายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง