กทม.เลื่อนเปิดเทอมเป็น 1 มิ.ย. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กทม.เลื่อนเปิดเทอมเป็น 1 มิ.ย.

สังคม
8 พ.ค. 64
17:08
3,080
Logo Thai PBS
กทม.เลื่อนเปิดเทอมเป็น 1 มิ.ย.
กทม.ประกาศให้โรงเรียนในสังกัด เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย.2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2564 นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการ กทม.ปฏิบัติราชการแทน ออกประกาศ กทม. เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด กทม. ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแพร่ระบาดสามารถติดต่อได้ง่ายเป็นอันตรายต่อชีวิตของนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. และประชาชนทั่วไป หากมีกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่ม หรือการรวมตัวกันของคนหมู่มากในช่วงเปิดภาคเรียน ย่อมมีโอกาสสูงที่จะทำให้การแพร่กระจายเชื้อขยายเป็นวงกว้าง

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของ กทม.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 (2) และมาตรา 84 (21) แห่ง พ.ร.บ.จัดระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ.2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จัดระเบียบบริหารราชการ กทม. ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 7 จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัด กทม.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิ.ย.2564

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง