"แรงงาน-แก้วน้ำ-แออัด" ปัจจัย COVID-19 ลามโรงงาน 5 จังหวัด

สังคม
14 พ.ค. 64
10:57
2,301
Logo Thai PBS
"แรงงาน-แก้วน้ำ-แออัด" ปัจจัย COVID-19 ลามโรงงาน 5 จังหวัด
กรมอนามัย เผยโรงงานขนาดใหญ่ 5 แห่งใน 5 จ.สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี สมุทรสาคร และนนทบุรี มีคนงานติดเชื้อ 250 คน ปัจจัยจากความหนาแน่นของคน มีแรงงานข้ามชาติ อาคารปิด ถ่ายเทไม่สะดวก ใช้แก้วน้ำร่วมกัน

วันนี้ (14 พ.ค.2564) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้พบสถานการณ์การระบาดของ COVOD-19 ในโรงงานมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 250 คนจากสถานประกอบกิจการประเภทโรงงานจำนวน 5 แห่ง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี สมุทรสาคร และนนทบุรี 

ส่วนใหญ่จะพบในสถานประกอบกิจการที่มีพนักงานมากกว่า 500 คนขึ้นไปมีความหนาแน่นของคนมากกว่า 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร มีแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานที่มาจากพื้นที่สูง หรืออาคารเป็นระบบปิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุหลักมาจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ไม่มีการคัดกรองพนักงานก่อนเข้าทำงาน การสังสรรค์ กินอาหารหรือการใช้แก้วน้ำร่วมกัน และสถานที่พักอาศัยของคนงานไม่เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้มีความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 สูงขึ้น

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า จากข้อมูลการติดตามผลการประเมินรับรองตนเองของสถานประกอบกิจการผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus จนถึงวันที่ 11 พ.ค.นี้ มีจำนวนสถานประกอบกิจการประเภทโรงงานเข้ามาประเมินรับรองตนเอง 1,386 แห่ง สามารถดำเนินการตามมาตรฐานได้ตามเกณฑ์ จำนวน 1,056 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76 และไม่ได้ตามเกณฑ์ 330 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24 

ตั้งจุดคัดกรองเข้ม-ลดความหนาแน่น

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้สถานประกอบการประเภทโรงงานยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค COVID-19 ด้วยการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานก่อนมาทำงานในระดับเข้มข้น ด้วยการประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” ที่ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ สู่เพื่อนร่วมงานก่อนเข้ามาทำงานทุกวัน ลดความแออัดหรือความหนาแน่นบริเวณที่ปฏิบัติงาน จัดสถานที่ทำงานให้โล่ง มีการระบายอากาศที่ดี และเปิดประตูหน้าต่างทุก ๆ 1 ชั่วโมง

ที่พักคนงาน ให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม ควบคุมความสะอาดของที่พักให้ได้มาตรฐาน หากมีรถรับ-ส่งพนักงาน ต้องจำกัดจำนวนไม่ให้แออัด ต้องสวมหน้ากากทุกคน และทุกครั้งที่ใช้บริการ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อภายในรถเป็นประจำ


สำหรับโรงอาหารให้มีการกำหนดเส้นทางการเดิน รวมถึงจุดนั่ง ยืน เดิน หรือรอพักให้ชัดเจน แยกสำรับอาหารหรือจัดเป็นชุดเดียว รวมทั้งใช้ แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อนส้อมของส่วนบุคคลเพื่อลดการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานก่อนเดินทางมาทำงานต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร อยู่เสมอ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศบค.จับตาคลัสเตอร์โรงงานสมุทรปราการ ติดเชื้อแล้ว 160 คน

คลัสเตอร์โรงงานย่านบางเสาธงพบติดเชื้อ 142 คน

ผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ สั่งปิด 14 วัน รง.สับปะรด หลังพบผู้ติดเชื้อ 112 คน

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง