ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับจราจร รอบพระราชฐานเริ่ม 14 พ.ค. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับจราจร รอบพระราชฐานเริ่ม 14 พ.ค.

สังคม
14 พ.ค. 64
11:05
7,978
Logo Thai PBS
ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับจราจร รอบพระราชฐานเริ่ม 14 พ.ค.
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่องข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้วันแรก (14 พ.ค.)

วานนี้ (13 พ.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์) พ.ศ.2564

โดยมีสาระสำคัญว่า ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยกำหนดให้จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกพาณิชยการ อีกทั้งห้ามใช้เสียงบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์) ตามเงื่อนไข ดังนี้

  • ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกพาณิชยการ
  • ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกพาณิชยการ ถึงแยกวัดเบญจมบพิตร
  • ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกเสาวนีย์

ทั้งนี้ให้ยกเลิกข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ โดยลงนามท้ายประกาศโดย พล.ต. ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรกรุงเทพมหานคร ข้อบังคับนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.นี้และให้ยกเลิกข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง