กองทัพบกเชิญชวนฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อชาติ

การเมือง
21 พ.ค. 64
14:09
1,574
Logo Thai PBS
กองทัพบกเชิญชวนฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อชาติ
กองทัพบกรณรงค์ “ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19” สร้างความเข้าใจประชาชนร่วมฉีดวัคซีนลดอาการรุนแรงหากติดเชื้อและเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

วันนี้ (21 พ.ค.2564) พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 กองทัพบก กล่าวว่า ทหารทุกกองทัพภาคจัดชุดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ในแนวทางการให้วัคซีน COVID-19 ตามที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่

 

สำหรับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนออกรณรงค์ตามชุมชน สถานที่สาธารณะ แหล่งที่มีผู้คนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งข้อมูลถึงระดับบุคคล

รวมถึงการใช้สื่อ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ในเครือข่ายกองทัพบก กระจายข้อมูลข่าวสารและเชิญชวนประชาชน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนอย่างกว้างขวาง

 

ส่วนโรงพยาบาลค่ายในสังกัดกองทัพบก จะเน้นให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด รวมทั้งร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ออกให้คำแนะนำและบริการประชาชน

 

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงบริการสาธารณสุข ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความรุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อ ป้องกันการเสียชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อช่วยให้ประเทศไทยผ่านสถานการณ์และวิกฤต และกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง