การจัดสรรวัคซีนล็อตแรกของมิถุนายน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

การจัดสรรวัคซีนล็อตแรกของมิถุนายน

สังคม
8 มิ.ย. 64
20:22
1,870
Logo Thai PBS
การจัดสรรวัคซีนล็อตแรกของมิถุนายน
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมาเป็นวันแรกในการฉีดวัคซีน COVID-19 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนมีการจัดสรรวัคซีนล็อตแรก 3.54 ล้านโดสเพื่อฉีดระหว่างวันที่ 7-19 มิ.ย.ซึ่งยังมีอีก 2 ล็อตที่จะมาเพิ่มเติม รวมตลอดเดือนกว่า 6 ล้านโดส

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลักการกระจายวัคซีน คือ 1.ทุกจังหวัดจะได้รับการจัดสรรวัคซีนทั้งแอสตร้าเซนเนก้าและซิโนแวค เฉลี่ยตามจำนวนประชากรในพื้นที่และประชากรแฝงในพื้นที่

2.จังหวัดที่มีการระบาดจะจัดวัคซีนเสริมเพื่อควบคุมโรค โดยมีการปรับแผนตามสถานการณ์โรคที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว เช่น มีการระบาดในบางพื้นที่หรือบางกลุ่มเพิ่มขึ้น

3.จังหวัดกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น พื้นที่ท่องเที่ยว กลุ่มแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ หรือชายแดนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน ผู้ประกันตน รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน “หมอพร้อม”

‘ฐานเศรษฐกิจ’ รายงานตัวเลขการจัดสรรวัคซีนล็อตแรกของ มิ.ย.สู่จังหวัดต่างๆ จำแนกตามเขตสุขภาพ ทั้งแอสตราเซเนกาและซิโนแวค โดยกรมควบคุมโรคจะเน้นให้ใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นหลัก ส่วนวัคซีนซิโนแวคให้ใช้กับผู้ที่มาฉีดเข็มที่ 2 หรือตามที่พิจารณาในบางกรณี ดังนี้


หากจำแนกตามเขตสุขภาพพบว่า เขต 13 หรือกรุงเทพมหานคร ได้รับวัคซีนจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือเขต 6 และเขต 4 ตามลำดับ ส่วนเขตที่ ได้รับวัคซีนจำนวนน้อยที่สุดคือเขต 3 ประกอบด้วยจังหวัด ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี


ตามแผนการจัดสรรที่กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงเมื่อวันที่ 21 พ.ค.64 จะมีการทยอยกระจายวัคซีนระหว่าง มิ.ย.-ก.ย.เพื่อฉีดให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากรจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่

ซึ่งเป้าหมายที่ต้องได้รับใน มิ.ย.คือกว่า 6.33 ล้านโดส ทำให้ขณะนี้เราได้รับวัคซีนครึ่งหนึ่งของเป้าหมายแล้วจากล็อตแรก

เมื่อติดตามความคืบหน้าในรายเขตสุขภาพ พบว่า เขต 2 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ได้รับวัคซีนร้อยละ 83 เกือบครบตามเป้า มิ.ย.

รองลงมาคือเขต 6 ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ได้รับแล้วร้อยละ 80 ทั้ง 2 เขตนี้มีจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวมอยู่ด้วย

เขตที่ความคืบหน้าน้อยที่สุดคือเขต 8 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร ได้รับแล้วร้อยละ 21

ส่วนเขต 13 กรุงเทพมหานคร แม้ดูจากจำนวนอาจได้รับวัคซีนมากที่สุด แต่สัดส่วนกลับน้อยมากคือร้อยละ 22

อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า วัคซีนที่เหลือของเดือนนี้จะได้รับการจัดสรรอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 3-4 สัปดาห์ที่ 3 อย่างน้อย 0.84 ล้านโดส และสัปดาห์ที่ 4 อีก 2.58 ล้านโดส ในภาพรวมตลอด มิ.ย.จะมีวัคซีน 6 ล้านโดส ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ ศบค. กำหนด และคาดว่าในเดือนมิถุนายนนี้ จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ 10 ล้านโดส

 

เขต 1

8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย, น่าน, พะเยา, แพร่, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน

 • ล็อตแรก 188,800 โดส แบ่งเป็น
  -Astra Zeneca 102,700 โดส
  -Sinovac 86,100 โดส
 • จากแผน มิ.ย.ต้องได้รับ 400,000 โดส
 • ประชากรทั้งหมด 5,684,025 คน
 • เป้าหมายฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (ร้อยละ 70 ของประชากร) 3,978,817 คน
 • มี.ค.-17 พ.ค.ฉีดแล้ว 142,850 คน

เขต 2

5 จังหวัด ได้แก่ ตาก, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์

 • ล็อตแรก 113,400 โดส แบ่งเป็น
  -Astra Zeneca 66,000 โดส
  -Sinovac 47,400 โดส
 • จากแผน มิ.ย.ต้องได้รับ 136,000 โดส
 • ประชากรทั้งหมด 3,684,852 คน
 • เป้าหมายฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (ร้อยละ 70 ของประชากร) 2,579,395 คน
 • มี.ค.-17 พ.ค.ฉีดแล้ว 91,826 คน

เขต 3

5 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท, กำแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค์, อุทัยธานี

 • ล็อตแรก 69,600 โดส แบ่งเป็น
  -Astra Zeneca 42,000 โดส
  -Sinovac 27,600 โดส
 • จากแผน มิ.ย.ต้องได้รับ 164,000 โดส
 • ประชากรทั้งหมด 2,235,198 คน
 • เป้าหมายฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (ร้อยละ 70 ของประชากร) 1,564,640 คน
 • มี.ค.-17 พ.ค.ฉีดแล้ว 43,920 คน

เขต 4

8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, นครนายก

 • ล็อตแรก 248,900 โดส
  -Astra Zeneca 117,500 โดส
  -Sinovac 131,400 โดส
 • จากแผน มิ.ย.ต้องได้รับ 370,000 โดส
 • ประชากรทั้งหมด 6,323,201 คน
 • เป้าหมายฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (ร้อยละ 70 ของประชากร) 4,426,241 คน
 • มี.ค.-17 พ.ค.ฉีดแล้ว 140,241 คน

เขต 5

8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร

 • ล็อตแรก 142,500 โดส แบ่งเป็น
  -Astra Zeneca 69,000 โดส
  -Sinovac 73,500 โดส
 • จากแผน มิ.ย.ต้องได้รับ 265,000 โดส
 • ประชากรทั้งหมด 5,981,288 คน
 • เป้าหมายฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (ร้อยละ 70 ของประชากร) 4,186,902 คน
 • มี.ค.-17 พ.ค.ฉีดแล้ว 205,420 คน

เขต 6

8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, สมุทรปราการ, จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, ระยอง

 • ล็อตแรก 335,900 โดส แบ่งเป็น
  -Astra Zeneca 161,600 โดส
  -Sinovac 174,300 โดส
 • จากแผน มิ.ย.ต้องได้รับ 418,000 โดส
 • ประชากรทั้งหมด 7,699,877 คน
 • เป้าหมายฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (ร้อยละ 70 ของประชากร) 5,389,915 คน
 • มี.ค.-17 พ.ค.ฉีดแล้ว 181,500 คน

เขต 7

4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด

 • ล็อตแรก 108,800 โดส แบ่งเป็น
  -Astra Zeneca 60,800 โดส
  -Sinovac 48,000 โดส
 • จากแผน มิ.ย.ต้องได้รับ 262,000 โดส
 • ประชากรทั้งหมด 5,079,824 คน
 • เป้าหมายฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (ร้อยละ 70 ของประชากร) 3,555,877 คน
 • มี.ค.-17 พ.ค.ฉีดแล้ว 70,440 คน

เขต 8

7 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ, เลย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, นครพนม, สกลนคร

 • ล็อตแรก 150,500 โดส แบ่งเป็น
  -Astra Zeneca 84,200 โดส
  -Sinovac 66,300 โดส
 • จากแผน มิ.ย.ต้องได้รับ 719,000 โดส
 • ประชากรทั้งหมด 5,545,042 คน
 • เป้าหมายฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (ร้อยละ 70 ของประชากร) 3,881,531 คน
 • มี.ค.-17 พ.ค.ฉีดแล้ว 84,595 คน

เขต 9

4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์

 • ล็อตแรก 128,700 โดส แบ่งเป็น
  -Astra Zeneca 66,600 โดส
  -Sinovac 62,100 โดส
 • จากแผน มิ.ย.ต้องได้รับ 288,000 โดส
 • ประชากรทั้งหมด 6,807,697 คน
 • เป้าหมายฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (ร้อยละ 70 ของประชากร) 4,765,388 คน
 • มี.ค.-17 พ.ค.ฉีดแล้ว 122,160 คน

เขต 10

5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร, ยโสธร, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ

 • ล็อตแรก 124,000 โดส แบ่งเป็น
  -Astra Zeneca 66,700 โดส
  -Sinovac จำนวน 57,300 โดส
 • จากแผน มิ.ย.ต้องได้รับ 228,000 โดส
 • ประชากรทั้งหมด 4,112,414 คน
 • เป้าหมายฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (ร้อยละ 70 ของประชากร) 2,878,690 คน
 • มี.ค.-17 พ.ค.ฉีดแล้ว 59,780 คน

เขต 11

7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง

 • ล็อตแรก 237,700 โดส แบ่งเป็น
  -Astra Zeneca 118,600 โดส
  -Sinovac 119,100 โดส
 • จากแผน มิ.ย.ต้องได้รับ 366,000 โดส
 • ประชากรทั้งหมด 4,828,855 คน
 • เป้าหมายฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (ร้อยละ 70 ของประชากร) 3,380,199 คน
 • มี.ค.-17 พ.ค.ฉีดแล้ว 447,600 คน

เขต 12

7 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง,ตรัง,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,สงขลา,สตูล

 • ล็อตแรก 157,500 โดส แบ่งเป็น
  -Astra Zeneca 84,600 โดส
  -Sinovac 72,900 โดส
 • จากแผน มิ.ย.ต้องได้รับ 207,000 โดส
 • ประชากรทั้งหมด 4,551,587 คน
 • เป้าหมายฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (ร้อยละ 70 ของประชากร) 3,186,111 คน
 • มี.ค.-17 พ.ค.ฉีดแล้ว 80,680 คน

เขต 13

1 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร

 • ล็อตแรก 558,000 โดส แบ่งเป็น
  -Astra Zeneca 350,000 โดส
  -Sinovac 208,000 โดส
 • จากแผน มิ.ย.ต้องได้รับ 2,510,000 โดส
 • ประชากรทั้งหมด 7,699,174 คน
 • เป้าหมายฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (ร้อยละ 70 ของประชากร) 5,389,422 คน
 • มี.ค.-17 พ.ค.ฉีดแล้ว 369,631 คน

หมายเหตุ :
-จำนวนการจัดสรรล็อตแรกตามเขตสุขภาพอ้างอิงข้อมูลจากรายงานข่าว 'ฐานเศรษฐกิจ'
-ข้อมูลจำนวนเป้าหมาย มิ.ย., จำนวนประชากร, จำนวนฉีด มี.ค.-17 พ.ค. จากการประชุมชี้แจงของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 21 พ.ค.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง