มติ ก.อ.เห็นชอบ "สิงห์ชัย ทนินซ้อน" นั่งอัยการสูงสุด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มติ ก.อ.เห็นชอบ "สิงห์ชัย ทนินซ้อน" นั่งอัยการสูงสุด

การเมือง
9 มิ.ย. 64
11:34
206
Logo Thai PBS
มติ ก.อ.เห็นชอบ "สิงห์ชัย ทนินซ้อน" นั่งอัยการสูงสุด
ก.อ.มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ "สิงห์ชัย ทนินซ้อน" รองอัยการสูงสุด ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด เตรียมเสนอที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพิจารณาโปรดเกล้าฯ

วันนี้ (9 มิ.ย.2564) นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ที่ประชุม ก.อ.มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอัยการสูงสุด ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนใหม่ เนื่องจากนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุดคนปัจจุบัน จะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564 นี้ ซึ่งตามกฎหมายจะต้องพ้นจากตำแหน่งอัยการสูงสุดไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส ตามความในมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553

สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 10 โดยสำนักงานอัยการสูงสุดจะมีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภา ให้นำเข้าที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพิจารณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป

​รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับนายสิงห์ชัยว่าที่อัยการสูงสุดคนที่ 16 เกิดวันที่ 22 ม.ค.2500 ปัจจุบันอายุ 64 ปี มีวาระการดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย.2565 สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่สำคัญ เช่น หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ นักบริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง รุ่นที่ 22 จากวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 4 สำนักงาน ป.ป.ช.

ด้านประวัติการทำงาน นายสิงห์ชัยเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ทั้งรองอธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดสำนักงานอัยการสูงสุด รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอัยการสูงสุด นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และกรรมการในสภามหาวิทยาลัยบูรพา