คพ.เรียก 1.3 พันล้านบาท "บ.วินโพรเสส" ก่อมลพิษหนองพะวา

สิ่งแวดล้อม
17 มิ.ย. 64
11:53
1,939
Logo Thai PBS
คพ.เรียก 1.3 พันล้านบาท "บ.วินโพรเสส" ก่อมลพิษหนองพะวา

คพ.เรียกค่าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 1,300 ล้านบาท กับบริษัท วินโพรเสส จำกัด อ.บ้านค่าย จ.ระยอง หลังสร้างปัญหามลพิษในพื้นที่หนองพะวา กระทบพื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งน้ำสาธารณะ

วันนี้ (17 มิ.ย.2564) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากกรณี คพ. ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

จากการตรวจสอบภายในโรงงานของบริษัท วิน โพรเสส จำกัด เมื่อเดือน ต.ค.2563 พบว่า มีการสะสมวัตถุอันตรายไว้ภายในและภายนอกอาคารของโรงงาน และจากการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณภายในโรงงานและใกล้เคียงโรงงาน พบว่า บ่อน้ำของโรงงานมีลักษณะเป็นน้ำเสีย โดยมีสภาพเป็นกรดและปนเปื้อนโลหะหนัก

อีกทั้งยังตรวจพบการรั่วไหลรั่วซึมจากบ่อน้ำภายในโรงงานออกสู่ภายนอก ทำให้น้ำผิวดินบริเวณใกล้เคียงโรงงานมีค่าความเป็นกรดสูงและปนเปื้อนโลหะหนัก โดยตรวจพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณด้านข้างโรงงาน บ่งชี้ว่ามีของเสียจากโรงงานระบายออกสู่ภายนอก ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งน้ำสาธารณะ

 

ต่อมา คพ.นำเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษกรณีโรงงานของบริษัทดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2564 โดยที่ประชุมมีมติให้ คพ.พิจารณาดำเนินการตามมาตรา 96 และ 97 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ให้ คพ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งดำเนินการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการฟื้นฟูบริเวณพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบ

นายอรรถพล กล่าวว่า คพ.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมพยานหลักฐานและค่าใช้จ่ายในการเรียกค่าสินไหมทดแทน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้ทำการประเมินค่าเสียหาย ค่าขจัดมลพิษและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดของบริษัท วิน โพรเสส จำกัด และจัดทำข้อมูลการประเมินค่าเสียหายตามมาตรา 97 เพื่อสรุปเป็นประเด็นในการพิจารณาประกอบการดำเนินคดี และการคิดค่าเสียหายทางแพ่ง

 

ทั้งนี้ พบว่าค่าใช้จ่ายในการเรียกค่าสินไหมทดแทนจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้

  • ค่าสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ของประชาชน จำนวน 47 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประชาชนได้ดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายไปแล้ว
  • ค่าเสียหายจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง อบต.บางบุตร จะเป็นผู้ใช้สิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหาย
  • ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 1,322,077,753.12 บาท คพ.จะเป็นผู้ดำเนินการฟ้องเรียก

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ คพ.จะทำหนังสือถึงบริษัทฯ ให้แสดงเจตนาที่จะรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายภายใน 15 วัน หากบริษัทฯปฏิเสธ หรือนิ่งเฉย ก็จะยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ