"ม.มหิดล-อภ." เปิดผลวิจัยเฟสแรก วัคซีน "HXP-GPOVac" สร้างภูมิดี

สังคม
1 ก.ค. 64
06:02
7,399
Logo Thai PBS
"ม.มหิดล-อภ." เปิดผลวิจัยเฟสแรก วัคซีน "HXP-GPOVac" สร้างภูมิดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม เปิดผลศึกษาวิจัยวัคซีน COVD-19 ฝีมือคนไทย "HXP-GPOVac" ผลการทดลองในคนระยะแรกสร้างภูมิคุ้มกันดี เตรียมทดลองระยะที่ 2 ในเดือน ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2564 เพจ Mahidol Channel เปิดเผยความคืบหน้าการศึกษาวิจัยวัคซีน COVID-19 "HXP-GPOVac" ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย หลังองค์การเภสัชกรรม ได้รับหัวเชื้อไวรัสตั้งต้นผ่านองค์กร PATH สหรัฐอเมริกา  จากความร่วมมือวิจัยพัฒนาระหว่าง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม โดยเริ่มทดลองในอาสาสมัครระยะที่ 1 เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา


ศ.พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม รักษาการหัวหน้าศูนย์วัคซีน หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การศึกษาในระยะที่ 1 ทำการศึกษาในอาสาสมัคร สุขภาพแข็งแรง ไม่มีการติดเชื้อตับอักเสบบีและซี และไม่เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่อง จำนวน 210 คน โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้วัคซีนจริงในสูตรต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ขนาดต่ำจนถึงขนาดสูง ทั้งที่มีและไม่มีสารเสริมฤทธิ์ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับสารเลียนแบบวัคซีน


ผลตรวจเบื้องต้นจากห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็บ) ทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า มีภูมิคุ้มกันตอบสนองได้ดี โดยจะมีการรายงานผลการทดสอบอย่างเป็นทางการในเดือน ก.ค.นี้


อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ ทีมผู้วิจัยจะทำการเลือกวัคซีน 2 ใน 5 สูตรที่ให้ผลดีที่สุด เพื่อทดลองในอาสาสมัคร 250 คน ในระยะที่ 2 ในช่วงเดือน ส.ค. เพื่อคัดเลือกสูตรที่ดีที่สุดไปทดลองระยะที่ 3  ในภาคสนามกับอาสาสมัคร 1,000 - 10,000 คน โดยวัคซีนที่ผ่านการวิจัยในมนุษย์ทั้ง 3 ระยะแล้วจะถูกนำไปขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา เพื่อเริ่มการผลิตต่อไปเพื่อทำให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้นในราคาที่ถูกลง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง