ศาลยุติธรรมเสนอ "ปิยกุล บุญเพิ่ม" เป็นประธานศาลฎีกา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศาลยุติธรรมเสนอ "ปิยกุล บุญเพิ่ม" เป็นประธานศาลฎีกา

การเมือง
13 ก.ค. 64
11:52
850
Logo Thai PBS
ศาลยุติธรรมเสนอ "ปิยกุล บุญเพิ่ม" เป็นประธานศาลฎีกา
เลขาฯ ศาลยุติธรรม เสนอบัญชีรายชื่อเพื่อให้สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) พิจารณาแต่งตั้ง น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลอุทธรณ์ ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา คนที่ 47

วันนี้ (13 ก.ค.2564) เว็บไซต์สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เปิดเผยบัญชีรายชื่อที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษา วาระ 1 ต.ค.2564 (บัญชี 1) โดยมีการเสนอ น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลอุทธรณ์ ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา คนที่ 47

โดยหากที่ประชุม ก.ต. ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 19 ก.ค.นี้ มีมติเห็นชอบ จะถือว่าเป็นประธานศาลฎีกาหญิง คนที่ 2 ของประเทศไทย ต่อจากนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน

สำหรับ น.ส.ปิยกุล เกิดวันที่ 28 ต.ค.2499 ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาโทนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ปี 2521 นิติกร ปี 2525 ผู้ช่วยผู้พิพากษา ปี 2526 ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ปี 2527 ผู้พิพากษา จ.ร้อยเอ็ด ปี 2530 ผู้พิพากษา จ.ขอนแก่น
ปี 2534 ผู้พิพากษา จ.จันทบุรี ปีเดียวกันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง ปี 2536-2538 ผู้พิพากษา จ.น่าน, ลำพูน และนครสวรรค์ ปี 2540 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ปี 2542 ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ปีเดียวกันผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ปี 2549 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ปี 2551 ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ปี 2553 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ปี 2554 ผู้พิพากษาศาลฎีกา ปี 2558 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ปี 2560 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
ปี 2562 ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ก่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ในปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง