"สินมั่นคง" ยกเลิกประกันโควิดเจอจ่ายจบ พร้อมคืนเบี้ยประกันภัย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"สินมั่นคง" ยกเลิกประกันโควิดเจอจ่ายจบ พร้อมคืนเบี้ยประกันภัย

เศรษฐกิจ
16 ก.ค. 64
12:52
4,053
Logo Thai PBS
"สินมั่นคง" ยกเลิกประกันโควิดเจอจ่ายจบ พร้อมคืนเบี้ยประกันภัย
สินมั่นคงประกันภัย บอกเลิกประกันภัยโควิดเจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in1 พร้อมคืนเงินลูกค้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ อ้างเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับการดำเนินธุรกิจ

วันนี้ (16 ก.ค.2564) บริษัทสินมั่นคงประกันภัย ประกาศแจ้งว่า การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง นับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด

ทั้งนี้ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป

บริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วนการตัดสินใจดังกล่าว

บริษัทฯ ระบุว่า ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ด้วยความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดทางเลือกและแนวทางที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองและดูแลลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทฯ อันได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและการเดินทาง และประกันภัยอื่นๆ ได้อย่างดีที่สุดและยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทฯ จะนำส่งจดหมายดังกล่าวให้กับลูกค้าผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่วันนี้ (16 ก.ค.) เป็นต้นไป และจะคืนเงินให้ภายใน 15 วัน ผ่านทางพร้อมเพย์ หรือเช็ค

คปภ.ย้ำไม่นิ่งนอนใจยกเลิกสัญญาประกันภัยโควิด

รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า คปภ. ไม่ได้ยิ่งนอนใจปัญหาที่เกิดขึ้น และกำลังประชุมหารือกัน เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทประกันภัย ที่เคยขายโปรแกรมคุ้มครอง "เจอ-จ่าย-จบ" ยกเลิกสัญญา ซ้ำรอยกับบริษัทสินมั่นคงประกันภัย

ส่วนกรณีการยกเลิกกรมธรรม์ของบริษัทสินมั่นคงประกัยภัย สามารถทำได้หากปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายกรมธรรม์ ซึ่งบริษัทรับประกันภัย ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งเป็นจดหมายแบบลงทะเบียน โดยสัญญาจะถูกยกเลิกภายใน 30 วัน นับจากวันที่จดหมายถึงมือผู้ถือกรมธรรม์ ขณะเดียวกันบริษัทต้องคืนเบี้ยประกันเฉลี่ยรายวัน แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีความสุ่มเสี่ยงที่บริษัทรับประกันอื่นอาจลอกเลียนแบบ เพื่อลดความเสี่ยงจ่ายค่าสินไหมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง: