เปิดไทม์ไลน์แผนกระจาย "ซิโนฟาร์ม" 10 ล้านโดสช่วง มิ.ย.-ส.ค. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดไทม์ไลน์แผนกระจาย "ซิโนฟาร์ม" 10 ล้านโดสช่วง มิ.ย.-ส.ค.

สังคม
3 ส.ค. 64
14:33
4,857
Logo Thai PBS
เปิดไทม์ไลน์แผนกระจาย "ซิโนฟาร์ม" 10 ล้านโดสช่วง มิ.ย.-ส.ค.
ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยไทม์ไลน์นำเข้าวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" 10 ล้านโดส ช่วง มิ.ย.-ส.ค.นี้ ภาพรวมกระจายวัคซีนไปแล้ว 8.9 ล้านโดส เหลืออีก 1.1 ล้านโดส พร้อมเล็งขยายฉีดวัคซีนให้อายุ 3-17 ปี ระบุคาดไตรมาส 4 จะค่อยลดบทบาทนำเข้าวัคซีนทางเลือก

วันนี้ (3 ส.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์การนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวนทั้งสิ้น 10 ล้านโดส และแผนการจัดสรรและกระจายวัคซีนซิโนฟาร์ม ระหว่างเดือนมิ.ย.-ส.ค.นี้ 

ไทม์ไลน์นำเข้า “ซิโนฟาร์ม” 10 ล้านโดส

 • 20 มิ.ย.64 จำนวน 1 ล้านโดส
 • 4 ก.ค.64 จำนวน 1 ล้านโดส
 • 18 ก.ค.64 จำนวน 1 ล้านโดส
 • 25 ก.ค.64 จำนวน 1 ล้านโดส
 • 1 ส.ค.64  จำนวน 1 ล้านโดส
 • 15 ส.ค.64 จำนวน 1 ล้านโดส
 • 22 ส.ค.64 จำนวน 2 ล้านโดส
 • 29 ส.ค. 64 จำนวน 2 ล้านโดส

ส่วนแผนการจัดสรรและกระจายวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พิจารณาทยอยจัดสรรตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนตามประเภทการดำเนินธุรกิจ ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม และระดับความเสี่ยงบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการและที่พักอาศัย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วยแผนจัดสรร-กระจายวัคซีนซิโนฟาร์ม

อ่านข่าวเพิ่ม วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ล็อตแรก 1 ล้านโดสถึงไทยแล้ว

กลุ่มองค์กรนิติบุคคล

กลุ่มองค์กรนิติบุคคล เดือนมิ.ย.-ก.ค.นี้ จัดสรรไปแล้วให้กับประชากร จำนวน 2,264,957 คน ประมาณ 4,529,914 โดส เริ่มกระจายฉีดตั้งแต่ 25 มิ.ย. 2564 มีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 ประกาศจัดสรรเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.64 จำนวน 476,682 คน
 • ครั้งที่ 2 ประกาศจัดสรรเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 จำนวน 302,618 คน
 • ครั้งที่ 3 ประกาศจัดสรรเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64 จำนวน 338,419 คน
 • ครั้งที่ 4 ประกาศจัดสรรเมื่อวันที่ 7 ก.ค.64 จำนวน 993,330 คน
 • ครั้งที่ 5 ประกาศจัดสรรเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 64 จำนวน 153,908 คน

กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เดือนก.ค.นี้ ได้จัดสรรไปแล้วให้กับประชากร จำนวน 1,965,944 คน ประมาณ 3,931,888 โดส เริ่มกระจายฉีดตั้งแต่ 28 ก.ค.นี้ โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 ประกาศจัดสรรเมื่อวันที่ 14  ก.ค.64 จำนวน 392,789 คน
 • ครั้งที่ 2 ประกาศจัดสรรเมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 จำนวน 148,082 คน
 • ครั้งที่ 3 ประกาศจัดสรรเมื่อวันที่ 27 ก.ค.64 จำนวน 145,772 คน
 • ครั้งที่ 4 ประกาศจัดสรรเมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 จำนวน 1,279,301 คน

กลุ่มบุคคลธรรมดา

เดือนก.ค.นี้ได้ลงทะเบียนเปิดจองและจัดสรรไปแล้ว 1 ครั้ง จำนวน 57,034 คน ประมาณ 114,068 โดส เริ่มกระจายฉีดในกลุ่มบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.นี้ 

กลุ่มเปราะบาง-ผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง-ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 351,047 โดส = 175,523 คน ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุว่า ได้จัดสรรให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส ส่วนหนึ่งมาจากองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มระยะที่ 1 ร่วมช่วยเหลือสังคมจัดสรรวัคซีนบริจาคให้อย่างน้อย 10% ของจำนวนวัคซีนซิโนฟาร์มที่ได้รับการจัดสรร และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมสมทบ “ครึ่งโดส” ต่อ 1 สิทธิ์การจองวัคซีนซิโนฟาร์มในรอบบุคคลธรรมดา

ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายสำหรับผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคไว้ 5 กลุ่ม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดังนี้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่อยู่ในชุมชนแออัด ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยเรื้อรังพระหรือนักบวช กลุ่มอาชีพต่างๆที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนหลักได้และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อ

สรุปกระจายวัคซีนแล้ว 8.9 ล้านโดส

ทั้งนี้ โดยสรุปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสรรและกระจายวัคซีนซิโนฟาร์มให้กลุ่มต่างๆไปแล้ว จำนวน 8.9 ล้านโดส ยังมีโควต้าวัคซีนซิโนฟาร์มที่รอการจัดสรรอีกจำนวนประมาณ 1.1 ล้านโดส

โดยในเดือนส.ค.นี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนสำหรับบุคคลธรรมดาในรอบที่ 2 และเปิดลงทะเบียนการขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับองค์กรนิติบุคคล ระยะที่ 2 โดยมีข้อกำหนดให้สำหรับองค์กรที่มีการยื่นขอรับจัดสรรให้กับพนักงานตั้งแต่ 100-2,000 คน เพื่อทยอยกระจายวัคซีนที่มีในโควต้าให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ที่มีความต้องการเข้าถึงวัคซีนอย่างเร่งด่วนต่อ

เล็งขยายฉีดกลุ่มอายุ 3-17 ปี 

พร้อมทั้งเตรียมแผนขยายอายุการให้วัคซีนซิโนฟาร์มในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นอายุ 3-17 ปี หลังจากรัฐบาลจีนได้อนุมัติรับรองการใช้วัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อการใช้แบบฉุกเฉินในกลุ่มคนอายุ 3-17 ปี ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นจนกว่าวัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือกในประเทศไทย จะมีเข้ามาเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก็จะค่อยๆ ลดบทบาทในการนำเข้าและจัดสรรปริมาณวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดผลข้างเคียง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" พบอาการไม่พึงประสงค์ 769 คน

เริ่มวันแรก! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

 

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง