น่าห่วง! ขยะติดเชื้อเพิ่ม 294 ตันต่อวันเกินศักยภาพกำจัด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

น่าห่วง! ขยะติดเชื้อเพิ่ม 294 ตันต่อวันเกินศักยภาพกำจัด

สิ่งแวดล้อม
13 ส.ค. 64
15:57
5,387
Logo Thai PBS
น่าห่วง! ขยะติดเชื้อเพิ่ม 294 ตันต่อวันเกินศักยภาพกำจัด
กรมอนามัย-คพ. ชี้ขยะติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 94% ช่วงก.ค.-ส.ค.นี้ เฉลี่ย 294 ตันต่อวัน เริ่มมีปัญหาจัดการ หลายท้องที่มีขยะติดเชื้อตกค้างมากสุด อบจ.นนทบุรี 600 ตัน ส่วนในรพ.สนาม ศูนย์พักคอย ทิ้งขยะ ATK-PPE ปะปนทิ้งกับขยะอาหาร เล็งใช้ที่ทหารเป็นจุดพักขยะ

มูลฝอยติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีการคาดการณ์ว่าเดือนส.ค.นี้จะมีขยะติดเชื้อถึง 330.87 ตัน และมีตัวเลขตกค้าง 52.87 ตันต่อวัน

ข้อมูลนี้มาจากการรายงานแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เสนอ EOC กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หากวิเคราะห์ตัวเลขที่ประชุมนำมาฉายภาพสถานการณ์ แนวโน้ม และศักยภาพระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ จากเดิมที่ขีดความสามารถรองรับได้ ภาพรวมทั่วประเทศ 278 ตันต่อวัน

แต่ในความเป็น กลับพบว่า เดือนมิ.ย.มีปริมาณขยะติดเชื้อ 212.41 ตันต่อวัน ส่วนเดือนก.ค.จำนวน 275.72 ตันต่อวัน

ข้อมูลนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นรายวัน ล่าสุดวันนี้ (13 ส.ค.2564) ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 23,418 คน แบ่งเป็นการติดเชื้อใหม่ 23,030 คน ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 388 คน ผู้ป่วยตั้งแต่ 1 เม.ย. สะสม 834,326 คน หายป่วยกลับบ้าน 20,083 คน หายป่วยสะสม 616,458 คน ผู้ป่วยกำลังรักษา 212,179 คน เสียชีวิต 184 คน

อ่านข่าวเพิ่ม ห่วงขยะติดเชื้อโควิดพุ่ง! หลังเริ่มใช้ชุดตรวจ-กักตัว Home Isolation

ขยะติดเชื้อพุ่ง 294 ตันต่อวันเกินศักยภาพกำจัด 

ก่อนหน้านี้เคยมีการร้องเรียน การทิ้งถุงขยะติดเชื้อ จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.นนทบุรี ล้นเข้ามาในพื้นที่ชุมชนรอบข้าง และโรงพยาบาลยอมรับว่า มีผู้ป่วยเพิ่ม ส่งผลขยะติดเชื้อเพิ่ม เทศบาลเก็บไม่ทัน

สอดคล้องกับข้อมูลยังจำแนกเป็นรายภาค พบว่า ในส่วนกทม.ซึ่งรับกำจัดโดยบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ที่สามารถรองรับได้ 70 ตันต่อวัน พบว่า เดือนมิ.ย.มีปริมาณขยะ 68.65 ตันต่อวัน ส่วนก.ค.ลดลงเล็กน้อย 66.66 ตันต่อวัน และคาดการณ์ ส.ค.จำต้องกำจัดเพิ่มเป็น 79.99 ตันติดวัน ตกค้าง 9.99 ตันต่อวัน

ส่วนปริมณฑลและภาคตะวันออก 3 บริษัท ที่รับกำจัดการขขยะติดเชื้อรวมกัน 43.40 ตันต่อวัน พบว่า เดือนมิ.ย.44.65 ตัน ช่วงเดือน ก.ค. เพิ่มเป็น 57.95 ตันต่อวัน และคาดการณ์ส.ค.นี้ 69.53 ตันต่อวัน ตกค้าง 26.13 ตันต่อวัน

ขณะที่ภาคกลางและภาคเหนือ บริษัทรับกำจัดขยะติดเชื้อ 5 แห่งรองรับได้ 134 ตันตอวัน เดือนมิ.ย.จำนวน 77.77 ตันต่อวัน เดือน ก.ค.119.60 ตันต่อวัน และคาดการณ์เดือนส.ค. จำนวน 143.52 ตันต่อวัน ตกค้าง 9.32 ตันต่อวัน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 แห่ง ที่รับกำจัดขยะคือ เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ รองรับได้ 14.20 ตันต่อวัน เดือนมิ.ย.มีขยะติดเชื้อ 10.75 ตันต่อวัน เดือนก.ค. 15.68 ตันต่อวัน คาดการณ์เดือนส.ค.จำนวน 18.81 ตันต่อวัน

ส่วนภาคใต้ 3 แห่งรองรับได้ 16.20 ตันต่อวัน เดือนมิ.ย.12.59 ตันต่อวัน เดือนก.ค. 15.84 ตันต่อวัน คาดการณ์ ส.ค.จำนวน 19 ตันต่อวัน

ภาพ:สำนักประชาสัมพันธ์กทม.

ภาพ:สำนักประชาสัมพันธ์กทม.

ภาพ:สำนักประชาสัมพันธ์กทม.

พื้นที่ไหนขยะตกค้างมากสุด?

ทำให้ขณะนี้มีขยะติดเชื้อ ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 294 ตันต่อวันในเดือน ก.ค.นี้ เพิ่มขึ้น 94 % และเกิดปัญหาสะสมตกค้างในแหล่งกำเนิด ซึ่งยังพบอีกว่ายานยานพาหนะเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อก็มีไม่เพียงพอ

ข้อมูลพบอีกว่าศักยภาพในการกำจัดรวม 305 ตันต่อวัน หรือ 99.2 % ยังทำให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อสะสมตกค้างรอการกำจัดหลายแห่ง เตาเผามูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่ใช้งานเต็มศักยภาพ พบปัญหาดังนี้

  • อบจ.นนทบุรี ขยะติดเชื้อตกค้าง 600 ตัน
  • อบจ.ระยอง ขยะติดเชื้อตกค้าง 200 ตัน
  • ทน.ยะลา ขยะติดเชื้อตกค้าง 70 ตัน
  • ทม.วารินชำราบ ขยะติดเชื้อตกค้าง 90 ตัน

ผลจากการหารือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มศักยภาพการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อรองรับสถานการณ์ COVID-19

ในระยะสั้น แก้ไขปัญหามูลฝอยติดเชื้อสะสมตกค้าง โดยหาแหล่งรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มเติม ประสานหน่วยงานทหารขอสนับสนุนกำลังคน และยานพาหนะในขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ลดมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อ (CI) การแยกกักตัวที่บ้าน (HI) และชุมชน

ระยะกลาง ประสานหน่วยงานทหารขอสนับสนุนสถานที่ เพื่อเป็นที่พักรอก่อนเข้าระบบการกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ ขยะติดเชื้อแก้ปัญหาขยะติดเชื้อตกค้าง

คพ.ชี้ขยะติดเชื้อตกค้างจริง-ถกท้องถิ่น

ไทยพีบีเอสออนไลน์ สัมภาษณ์ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ทราบว่า ในช่วง 2 เดือนนี้ มีปริมาณขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลสนาม Hospitel HI ตกค้างสะสมไม่สามารถกำจัดได้ทันในบางพื้นที่ ส่วนหนึ่งมาจากระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อมีจำนวน และมีกำลังรองรับมูลฝอยติดเชื้อต่อวันไม่เพียงพอ จึงเกิดขยะติดเชื้อตกค้างสะสมเพิ่มขึ้น

พบการทิ้งขยะปนกันทั้งเศษอาหาร ขยะพลาสติก และขยะติดเชื้อโดยไม่มีการคัดแยก ทำให้มีขยะจำนวนมาก ที่มีความชื้นสูงไม่เหมาะสมที่จะนำไปกำจัดด้วยการเผา ในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ จึงต้องขอความร่วมมือให้แยกขยะจากต้นทาง

นายอรรถพล กล่าวว่า คพ.ประสานกับกรมอนามัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด เตรียมการป้องกัน และเเก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยติดเชื้อตกค้าง โดย คพ.เสนอให้มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง ให้มีการแยกขยะในกลุ่มของเศษอาหาร ขยะพลาสติก นำไปฆ่าเชื้อโดยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ สารฟอกขาว หลังจากนั้นนำไปฝังในบ่อฝังกลบ

ส่วนขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล และสถานประกอบการต่างๆ จะต้องมีการกำจัดโดยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

อ่านข่าวเพิ่ม คาดการณ์ขยะติดเชื้อจาก รพ.สนาม 1.82 กก.ต่อเตียงต่อวัน

เร่งลดขยะ ATK-ชุด PPE- ภาชนะอาหาร

สอดคล้องกับ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์ขยะติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉพาะช่วงเดือนก.ค. พบปริมาณขยะติดเชื้อมากกว่า 294 ตันต่อวัน คิดเป็น 94 ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทภาชนะบรรจุอาหาร เศษอาหาร ชุด PPE อุปกรณ์ฉีดวัคซีน และชุดตรวจ Antigen Test Kit จนเกิดปัญหาในการเก็บขนขยะติดเชื้อ

เนื่องจากหน่วยงานบริการ ผู้ปฏิบัติงานและยานพาหนะที่ใช้สำหรับการ เก็บขนขยะติดเชื้อมีไม่เพียงพอ ทำให้หลายจังหวัดมีปริมาณขยะติดเชื้อตกค้างในแหล่งกำเนิดและสถานที่รับกำจัด จำนวนมาก เช่น พื้นที่นนทบุรี ระยอง 

แนวทางการลดขยะติดเชื้อในรพ.สนาม สถานที่แยกกัก ศูนย์พักคอย ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เช่น ไม่แจกกล่องโฟมใส่อาหาร ไม่แจกน้ำบรรจุขวด แต่ติดตั้งจุดให้บริการน้ำดื่มแบบกด ให้ผู้ป่วยมีแก้วน้ำส่วนตัว แยกขยะประเภทบรรจุภัณฑ์ ออกก่อนนำเข้าไป ในอาคารผู้ป่วย 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ถุงแดง" หาได้ที่ไหน? เซฟชีวิตให้ปลอดภัยจาก "ติดเชื้อ"

ขยะติดเชื้อพุ่ง 20 ตันต่อวันวาง 1,000 จุดทิ้งแมสก์ "พับ ก่อน ทิ้ง" 

ขยะหน้ากากอนามัย ส่อแววพุ่งคนแห่ใช้-ทิ้งปะปนขยะบ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง