แก้ฉลากยา "ฟ้าทะลายโจร" ระบุปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ต่อเม็ด ช่วยผู้ป่วยกินยาง่ายขึ้น | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

แก้ฉลากยา "ฟ้าทะลายโจร" ระบุปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ต่อเม็ด ช่วยผู้ป่วยกินยาง่ายขึ้น

สังคม
16 ส.ค. 64
11:13
10,641
Logo Thai PBS
แก้ฉลากยา "ฟ้าทะลายโจร"  ระบุปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ต่อเม็ด ช่วยผู้ป่วยกินยาง่ายขึ้น
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปรับแก้ไขฉลากยาฟ้าทะลายโจร โดยให้ระบุสารแอนโดรกราโฟไลด์บนฉลาก เพื่อให้ผู้ป่วยรู้ว่ายาฟ้าทะลายโจร 1 เม็ด มีสารแอนโดรกราโฟไลด์อยู่กี่มิลลิกรัม คาดเดือน ก.ย.จะเห็นฉลากใหม่ ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 กินยาฟ้าทะลายโจรได

ประมาณเดือนกันยายนนี้ ผู้ป่วยโควิด-19 จะสามารถใช้ยาฟ้าทะลายโจรได้ง่ายขึ้น หลังจากประสบปัญหาการคำนวณปริมาณยาฟ้าทะลายโจรว่าต้องกินกี่เม็ด จึงจะได้สารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งเป็นสารที่มีสรรพคุณในการรักษาโควิด-19 ปัญหานี้จะเบาบางลง เพราะกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ปรับแก้ไขฉลากบนผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยให้ระบุสารแอนโดรกราโฟไลด์บนฉลาก ว่ายาฟ้าทะลายโจร 1 เม็ด มีสารแอนโดรกราโฟไลด์อยู่กี่มิลลิกรัม

ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ ผอ.กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย.กล่าวว่า ยาฟ้าทะลายโจรที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในปัจจุบัน มีมากกว่า 300 ทะเบียนตำรับ ส่วนใหญ่เป็นยาฟ้าทะลายโจรที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอ และเจ็บคอ จึงไม่มีการควบคุมสารแอนโดรกราโฟไลด์

มีประมาณ 40 ทะเบียนเท่านั้นที่ควบคุมสารดังกล่าว เพราะใช้บรรเทาอาการท้องเสีย เพิ่มจากบรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอ และเจ็บคอ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มที่รอเข้าระบบหน่วยบริการของรัฐ ให้สามารถกินยาฟ้าทะลายโจรที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็วและได้ปริมาณที่ถูกต้อง จึงออกระเบียบให้มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนฉลาก ระบุปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้คำนวณจำนวนเม็ดยาได้ง่ายขึ้น

 

ผู้ประกอบการที่อยากร่วมเปลี่ยนแปลงฉลาก สามารถเขียนคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากและเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับสารแอนโดรกราโฟไลด์บนฉลากได้ทันที ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการเข้ามาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากแล้ว จำนวน 35 ทะเบียนตำรับ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค.2564) ซึ่งการเปลี่ยนฉลาก กองผลิตภัณฑ์สมุนไพรอนุโลมให้ใช้สติกเกอร์ปิดทับได้ ไม่จำเป็นต้องรื้อฉลากเดิมทั้งหมด เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ฉุกเฉิน และถือเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยควบคุมสารแอนโดรกราโฟไลด์ หากสนใจควบคุมก็มาติดต่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยยื่นผลวิเคราะห์ใหม่และเพิ่มปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์บนฉลาก

อย.ไม่ได้บังคับผู้ประกอบการทุกคน เพราะการวิเคราะห์สารแอนโดรกราโฟไลด์ มีค่าใช้จ่ายสูง

สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการรายย่อย ที่ต้องการขายฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาไข้หวัด แก้ไอ และเจ็บคอ หรือทำใช้เพื่อพึ่งพาตัวเอง ไม่ต้องควบคุมก็ได้ แต่ถ้าอยากต่อยอดโอกาสทางการค้าในช่วงโควิด ก็จำเป็น เพราะผู้ป่วยและโรงพยาบาลจะเข้าถึงการใช้ยาได้ง่ายขึ้น จ่ายยาหรือกินยาได้ง่ายขึ้น

รวมห้องปฏบัติตรวจสารวิเคราะห์ฟ้าทะลายโจร

สำหรับห้องปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในยาฟ้าทะลายโจร กองผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รวบรวมรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐานไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งมีค่าบริการอยู่ที่ 5,000 - 10,000 บาท

ตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการที่รับตรวจวิเคราะห์สารแอนโดรกราโฟไลด์ **คลิกที่นี่**

 

นอกจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารแอนโดรกราโฟไลด์บนฉลากแล้ว ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนนี้ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ต้องการระบุว่า ยาฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณรักษาโรคโควิด-19 บนฉลาก ก็สามารถทำได้แล้ว

โดยการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับข้อบ่งใช้ “ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง" ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ จะมีขบวนการติดตามคุณภาพที่เข้มข้นอย่างใกล้ชิด และจะทบทวนทะเบียนทุก 1 ปี

ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร สำหรับข้อบ่งใช้ “ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย **คลิกที่นี่**

ทะเบียนนี้เป็นทางเลือกของผู้ประกอบการ เพราะจะมีเกณฑ์วัดคุณภาพที่เข้มค้นกว่าเดิมมาก แต่ถ้าทำได้ก็จะง่ายต่อการจัดซื้อของโรงพยาบาล เพราะบนฉลากจะมีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ และคำนวณจำนวนเม็ดยาให้เลย ว่าต้องกินกี่เม็ด กี่วัน สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย 

ผอ.กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย.ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การขอขึ้นทะเบียนแบบระบุสรรพคุณรักษาโควิด-19 สามารถขึ้นทะเบียนได้ตลอดทั้งปีนี้ และจนถึงขณะนี้มีผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์แล้ว 1 รายคือ บริษัทสมุนไพรไทย ในเครือขององค์การเภสัชกรรม

ลดขั้นตอน ขออนุญาตภายใน 20 วัน

ทั้งนี้ เพื่อให้ยาฟ้าทะลายโจรเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีในภาวะวิกฤตเช่นนี้ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนฟ้าทะลายโจร ,การขออนุญาตทะเบียนฟ้าทะลายโจรแบบระบุข้อบ่งใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือข้อบ่งใช้อื่น งานกลุ่มทะเบียนได้เร่งรัดให้เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจะออกทะเบียนให้ภายใน 20 วัน หากผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสารและส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง

งานทะเบียนลดขั้นตอนการขอให้ง่ายขึ้น จัดทำชุดคำขอกึ่งสำเร็จรูปไว้ให้ ถ้าทำตามนี้ ก็จะได้ทำการจดแจ้งรวดเร็วภายใน 20 วัน จากปกติต้องใช้เวลาหลายเดือน

ผอ.กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. ย้ำว่า ในระหว่างรอการปรับแก้ไขฉลาก ผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาฟ้าทะลายโจร ยังจำเป็นต้องตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์ ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีเลขทะเบียน G หรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. (คลิกที่นี่) และสามารถเข้าไปตรวจสอบปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ ที่กองผลิตภัณฑ์ได้รวบรวมไว้จากผู้ประกอบการจำนวนหนึ่ง เพื่อดูปริมาณและนำไปคำนวณจำนวนยาที่ต้องใช้รักษาโควิด-19 ในเบื้องต้นก่อน

ตรวจสอบปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ **คลิกที่นี่ **

ตรวจสอบเลขที่ผลิตภัณฑ์ กดที่นี่ **คลิกที่นี่ ** 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีกินฟ้าทะลายโจรใบสด-ผงยา รักษาโควิด-19

เปิดวิธีเช็กก่อนซื้อ ระวังฟ้าทะลายโจรปลอม

ไขปม! ถอนงานวิจัย "ฟ้าทะลายโจร" รักษาโควิด เหตุคำนวณเลขผิด

เปิดไลน์ Fah First AID รับยา "ฟ้าทะลายโจร" ผู้ป่วยโควิด-เสี่ยงสูง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง