คพ.เตือนหลอกขาย "เตาเผาขยะ" คุณภาพต่ำ เสี่ยงกระจายเชื้อ

สังคม
14 ต.ค. 64
10:20
340
Logo Thai PBS
คพ.เตือนหลอกขาย "เตาเผาขยะ" คุณภาพต่ำ เสี่ยงกระจายเชื้อ
กรมควบคุมมลพิษ เตือนหลอกขายเตาเผาขยะอ้างไร้ควัน ไร้มลพิษ เผามูลฝอยติดเชื้อได้ เสี่ยงได้สินค้าคุณภาพต่ำ เชื้อโรคฟุ้งกระจาย และเกิดอันตรายกับผู้เผาขยะ แนะเตาเผาต้องมีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 850 องศเซลเซียส

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้มีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอย และมักจะโฆษณาชวนเชื่อว่า เป็นเตาเผาไร้ควัน ไร้มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง บางรายมีการระบุว่าสามารถเผามูลฝอยติดเชื้อได้ด้วย โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

นายอรรถพล กล่าวว่า เตาเผาขยะประเภทดังกล่าวเมื่อซื้อหรือนำมาใช้งานจริง มักจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้เผาขยะ อาจมีอาการแสบตา เกิดก๊าซพิษที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ และสารก่อมะเร็งที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยตรง เนื่องจากขยะมูลฝอยหรือมูลฝอยติดเชื้อ มักมีค่าความชื้นสูงและไม่สามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ จึงไม่เหมาะสมกับการเผาขยะทั่วไป เพราะอุณหภูมิในการเผาสูงไม่ถึง 850 องศาเซลเซียส

นอกจากนี้ หากนำมูลฝอยติดเชื้อเข้าไปเผาในเตาประเภทนี้ อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค หากใช้เตาเผาที่มีอุณหภูมิในห้องเผาสูงไม่มากพอ เถ้าที่เกิดขึ้นจากการเผา อาจมีโลหะหนักที่เป็นพิษ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เผา และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง โดยเฉพาะเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

ทั้งนี้ การจัดการขยะมูลฝอยโดยเตาเผา แนะนำว่าควรเป็นเตาเผาขยะที่มีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 850 องศเซลเซียส รวมทั้งต้องมีระบบจัดการอากาศเสียและเถ้าที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน หากประชาชนมีข้อสงสัยในเรื่องเตาเผาขยะที่มีการขาย สอบถามได้ที่สายด่วนมลพิษ 1650

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง