ศบค.ปรับพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 23 จังหวัด เคอร์ฟิว 5 ทุ่ม-ตี 3 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศบค.ปรับพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 23 จังหวัด เคอร์ฟิว 5 ทุ่ม-ตี 3

สังคม
14 ต.ค. 64
14:03
36,293
Logo Thai PBS
ศบค.ปรับพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 23 จังหวัด เคอร์ฟิว 5 ทุ่ม-ตี 3
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.แถลงมติที่ประชุม ศบค.เตรียมคลายล็อกปรับพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 23 จังหวัด ลดเวลาเคอร์ฟิวเหลือ 23.00 - 03.00 น. พร้อมคลายล็อกขนส่งตลาด ร้านสะดวกซื้อ ห้างฯ เปิดบริการได้ถึง 22.00 น. เริ่ม 16 ต.ค.นี้

วันนี้ (14 ต.ค.2564) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงหลังการประชุม ศบค. โดยระบุว่า ที่ประชุม ศบค.มีมติประบระดับพื้นที่ของสถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจาก 29 จังหวัด เป็น 23 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 37 จังหวัด เป็น 30 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 11 จังหวัดเป็น 24 จังหวัด เริ่ม 16 ต.ค.นี้


สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาตรการการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือ เคอร์ฟิว ลดเวลาเป็น 23.00 - 03.00 น.อย่างน้อย 15 วัน สำหรับร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด เปิดบริการได้ถึง 22.00 น. โดยเปิดบริการเครื่องเล่นและสวนสนุกได้

ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เปิดทำการโดยกำหนดเวลา เช่น โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร โรงละคร โรงมหรสพ ลิเก งิ้ว ลำตัด หรือการแสดงพื้นบ้านอื่น ๆ สนามกีฬาทุกประเภท สวนสาธารณะ ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า เปิดบริการไม่เกิน 22.00 น.


สถานดูแลผู้สูงอายุ ให้เปิดดำเนินการแบบรับไป-กลับได้ โดยผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร บุคลากรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และสุ่มตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ผู้ใช้บริการต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ส่วนการขนส่งสาธารณะ ทุกประเภท ปรับเพิ่มความจุตามความสามารถของยานพาหนะที่กระทรวงคมนาคมกำกับ

ห้างฯ - โรงแรม จัดเลี้ยงได้ จำกัด 500 คน

ในโรงแรมและห้างสรรสินค้า ฤดูลหนาว มักเป็นช่วงที่จัดงานต่าง ๆ ทั้ง งานแต่ง งานเลี้ยงสังสรรค์ ที่จำเป็นตามประเพณีเปิดได้

สำหรับศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการรวมถึงสถานที่ ลักษณะเดียวกันในห้างสรระสินค้า และโรงแรม สามารถเปิดได้โดยให้เคร่งครัดมาตรการ COVID Free Setting จำกัดจำนวนไม่เกิน 500 คน เว้นระยะห่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร จัดเลี้ยงอาหารแบบแยกชุด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา


นอกจากนี้ ยังกำหนดเวลาประชุมไม่เกินช่วงละ 2 ชั่วโมง ให้มีเวลาพักและเปิดระบายอากาศของห้องประชุม เปิดดำเนินการได้ไม่เกิน 22.00 น. โดยให้ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร กรณีเกิน 50 คน

ผับ-บาร์-คาราโอเกะ ยังต้องรอต่อ

สำหรับทุกพื้นที่ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ เปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม ที่เล่นเป็นรายบุคคลหรือแข่งเป็นคู่เท่านั้น สวมหน้ากากตลอดเวลา ยกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยังไม่เปิดบริการ และยังไม่เปิดบริการสวนน้ำ และสวนสนุกทุกพื้นที่


สนามกีฬาทุกประเภท สวนสาธารณะ เปิดดำเนินการตามเวลาปกติได้ไม่เกิน 22.00 น. มาตรการอื่นคงเดิม ส่วนการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ปรับเพิ่มการรวมกลุ่มตามระดับพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด ถึงเฝ้าระวัง ดังนี้ 50, 100, 200, 300, 500 คน

ขณะที่สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ กระทรวงมหาดไทย กทม. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดกำหนดมาตรการสำหรับเตรียมการให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 ต.ค.2564

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง