ถวายสัญญาบัตร พัดยศ "พระธรรมวัชรบัณฑิต" วัดปากน้ำ

สังคม
15 ต.ค. 64
19:53
863
Logo Thai PBS
ถวายสัญญาบัตร พัดยศ "พระธรรมวัชรบัณฑิต" วัดปากน้ำ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญ สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระธรรมวัชรบัณฑิต ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง

วันนี้ (15 ต.ค.2564) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี อัญเชิญ สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระธรรมวัชรบัณฑิต ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร 


ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพวัชรบัณฑิต เป็น พระธรรมวัชรบัณฑิต ปริยัติกิจสุวิธาน ปรีชาญาณคุณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

การนี้นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธี

 
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพวัชรบัณฑิต เป็น พระธรรมวัชรบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค.2564 โดยประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 ก.ค.2564

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง