พิษร่องมรสุม ฝนตก 2 วัน น้ำท่วม 8 จังหวัด

ภัยพิบัติ
18 ต.ค. 64
15:46
1,768
Logo Thai PBS
พิษร่องมรสุม ฝนตก 2 วัน น้ำท่วม 8 จังหวัด
ฝนตกต่อเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 17-18 ต.ค.2564 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 8 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,909 ครัวเรือน โดยระดับน้ำอยู่ในระดับทรงตัวและลดลง สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด

วันนี้ (18 ต.ค.2564) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย โดยร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 17-18 ต.ค.2564

ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 8 จังหวัด ได้แก่ จ.ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สระแก้ว สมุทรปราการ นครปฐม และกาญจนบุรี รวม 24 อำเภอ 43 ตำบล 107 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,909 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด 21 อำเภอ 40 ตำบล 104 หมู่บ้าน 2,909 ครัวเรือน ดังนี้

1. จ.ขอนแก่น น้ำท่วมในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ไชย ระดับน้ำลดลง

2. จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อ.คอนสาร อ.บ้านเขว้า อ.บ้านแท่น อ.เทพสถิต อ.จัตุรัส อ.บำเหน็จณรงค์ อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.เนินสง่า และ อ.หนองบัวระเหว ระดับน้ำทรงตัว

3. จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.นางรอง อ.เมืองบุรีรัมย์ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ ระดับน้ำลดลง

4. จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ภูสิงห์ และอ.ขุนหาญ ระดับน้ำทรงตัว

5. จ.นครปฐม น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.บางเลน อ.นครชัยศรี อ.สามพราน และอ.เมืองนครปฐม ระดับน้ำลดลง

6. จ.สระแก้ว น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสระแก้ว และ อ.วัฒนานคร

ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพื้นที่ แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ

สำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง