เตือน กทม.-11 จว.ระวัง "เจ้าพระยา-ท่าจีน" เพิ่มสูง 20-30 ต.ค.

ภัยพิบัติ
19 ต.ค. 64
14:09
903
Logo Thai PBS
เตือน กทม.-11 จว.ระวัง "เจ้าพระยา-ท่าจีน" เพิ่มสูง 20-30 ต.ค.
ปภ.ประสาน 11 จังหวัดและ กทม. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูง ในช่วงวันที่ 20-30 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 11 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร รวมถึงกรุงเทพฯ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงวันที่ 20-30 ต.ค.นี้

หลังได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ซึ่งคาดการณ์ปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา จากแม่น้ำปิง จะทำให้มีน้ำไหลผ่านบริเวณ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เพิ่มสูงสุดจากอัตรา 2,484 ลบ.ม./วินาที เป็น 3,000-3,100 ลบ.ม./วินาที ในวันที่ 22 ต.ค.นี้

ทั้งนี้จะบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการหน่วงน้ำและผันน้ำเข้าคลองต่าง ๆ ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน อ.สรรพยา จ.ชัยนาท อยู่ในเกณฑ์ 2,700 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.20-0.40 เมตร ในช่วงวันที่ 23-30 ต.ค.

สำหรับแม่น้ำท่าจีน มีปริมาณน้ำไหลล้นข้ามทางระบายน้ำล้น เขื่อนกระเสียว และไหลไปสมทบกับปริมาณน้ำท่าที่เกิดจากฝนตกด้านท้ายเขื่อน ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงแม่น้ำท่าจีน 150-200 ลบ.ม./วินาที

ทั้งนี้จะบริหารจัดการโดยผันน้ำเข้าทุ่งโพธิ์พระยา เพื่อลดปริมาณน้ำหลาก ปริมาณน้ำส่วนที่เหลือจะส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่ จ.สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.30-0.50 เมตร ในช่วงวันที่ 20-27 ต.ค.นี้

 

อ่านข่าวอื่นๆ

กทม.เตือนชุมชนริมน้ำ รับมือน้ำสูงเกือบครึ่งเมตร 23-30 ต.ค.

เปิดภาพดาวเทียม นาข้าวภาคอีสาน ถูกน้ำท่วมกว่า 1.5 ล้านไร่

Handmade ลากกับมือ กว่าจะเป็น "แผนที่อากาศ" ฉบับแจ้งเตือนภัย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง