21 ต.ค.รักษาฟรี กรมอนามัย พบวัยทำงาน-ผู้สูงอายุ รักษาฟันลดลงช่วงโควิด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

21 ต.ค.รักษาฟรี กรมอนามัย พบวัยทำงาน-ผู้สูงอายุ รักษาฟันลดลงช่วงโควิด

สังคม
20 ต.ค. 64
11:23
5,110
Logo Thai PBS
21 ต.ค.รักษาฟรี กรมอนามัย พบวัยทำงาน-ผู้สูงอายุ รักษาฟันลดลงช่วงโควิด
​กรมอนามัยพบกลุ่มวัยทำงาน-ผู้สูงอายุ รักษาฟันลดลง ชวนคนไทยรักษาฟันในสถานบริการของรัฐฟรีในวันที่ 21 ต.ค.นี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

วันนี้ (20 ต.ค.2564) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า วันที่ 21 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง เข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การทำหัตถการทางทันตกรรม เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด มีการฟุ้งกระจายของละอองฝอย (aerosol) เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ทำให้ประชาชนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมลดลง

ซึ่งจากผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ด้านการเข้ารับบริการทางทันตกรรม ผ่านแอปพลิเคชัน H4U พบว่าปี 2563 กลุ่มวัยทำงานเข้ารับบริการ ร้อยละ 52.2 ส่วนวัยผู้สูงอายุเข้ารับบริการ ร้อยละ 42.4

แต่ในปี 2564 กลุ่มวัยทำงานเข้ารับบริการลดลงเหลือร้อยละ 33.7 และวัยผู้สูงอายุเข้ารับบริการลดลงเหลือร้อยละ 36.5

ทั้งนี้ บริการทางทันตกรรมในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ยังขอความร่วมมือให้ยกระดับความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) 3 ด้าน คือ
1) COVID Free Environment สิ่งแวดล้อมปลอดภัย
2) COVID Free Personnel พนักงานปลอดภัย
3) COVID Free Customer ผู้ใช้บริการปลอดภัย

โดยเฉพาะมาตรการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม พื้นที่รอรับบริการ จุดชำระค่าบริการ ห้องส้วม และเครื่องเอกซเรย์ ทุก 1-2 ชั่วโมง หรือหลังมีผู้ใช้บริการทุกครั้ง จัดให้หน่วยบริการมีระบบจองคิวนัดหมายล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ พื้นที่ให้การรักษามีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ และแยกสัดส่วนกับพื้นที่พักคอยชัดเจน

กรณีใช้เครื่องปรับอากาศให้เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังให้บริการอย่างน้อย 30 นาที และเปิดระหว่างวัน ทุก 2 ชั่วโมง เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที และทันตบุคลากรทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ทันตแพทย์หญิงวรางคนา เวชวิธี ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่จะเข้ารับบริการทางทันตกรรมตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ควรคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้ารับบริการ ด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย” และปฏิบัติมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด

หากอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคสูง ควรแสดงผลการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานประวัติการติดเชื้อ อยู่ในช่วง 1-3 เดือน และแนะนำให้มีการตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อนเข้ารับบริการ

สำหรับวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ต.ค.2564 กระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีบริการทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ เป็นประจำทุกปี ในสถานบริการของรัฐทั่วประเทศ

พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารความรู้การดูแลสุขภาพ ช่องปากแก่ประชาชน เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง อันจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา

 

อ่านข่าวอื่น ๆ 

วันแรก! อภ.ขาย ATK ชุดละ 40 บาทผ่านออนไลน์จัดส่งถึงบ้าน

รพ.มหาราชนครราชสีมา ขอเลื่อนนัดผู้ป่วย 1 สัปดาห์ ทางเข้าน้ำยังท่วมสูง

คพ.ลุยตรวจ "สารเคมีตกค้าง" โรงงานรองเท้าไฟไหม้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง