สนามเลือกตั้ง อบต.แม่ปะ จ.ตาก แข่งขันสูง พื้นที่ติดชายแดนเมียนมา

การเมือง
8 พ.ย. 64
12:42
165
Logo Thai PBS
สนามเลือกตั้ง อบต.แม่ปะ จ.ตาก แข่งขันสูง พื้นที่ติดชายแดนเมียนมา
ในการเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ พื้นที่ อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ถือเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงเนื่องจากติดกับติดกับเมียนมา มีเมืองชเวโก๊กโก่ เมืองขนาดใหญ่ที่ต่างชาติเข้ามาทุน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการค้าการลงทุน และความเจริญที่มากขึ้นในพื้นที่

พื้นที่ อ.แม่สอด จ. ตาก ที่เห็นอยู่เป็นเขตพื้นที่ อบต.แม่ปะ ถ้ามองไปทางซ้าย ติดกับเมียนมา มีเมืองชเวโก๊กโก่ เมืองขนาดใหญ่ที่ต่างชาติเข้ามาทุน มีถนนสายสำคัญตัดผ่าน ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานนัก เส้นทางมุ่งตรงไปสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 แน่นอนว่าการค้า ร้านค้า ความเจริญกำลังเข้ามาอย่างรวดเร็ว ภาษีต่าง ๆ ที่ อบต.สามารถจัดเก็บได้ ก็จะสูงตามไปด้วย ขณะนี้ อบต.แห่งนี้ กำลังถูกจับตามองจากทางมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย ภาคเหนือตอนล่าง ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะไปในทิศทางใด

 

บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 3 คน ลงพื้นที่หาเสียง ใน ต.แม่ปะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเดินทางลงพื้นที่ในแต่ละชุมชน ในการแนะนำตัวต่อชาวบ้านในพื้นที่ โดย ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของจ.ตาก ที่มีการผลักดันให้เกิดขึ้น ทำให้พื้นที่นี้จึงได้รับการจับตามองเป็นพิเศษ จากมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย หรือ P-NETนายประพจน์ ศรีเทศ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย ภาคเหนือตอนล่าง ให้ข้อมูลว่า พื้นที่การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ทาง P-NET มองว่าจะมีการแข่งขันสูง เพราะศักยภาพของตำบลแม่ปะมีศักยภาพที่จะยกระดับเป็นเทศบาลเมืองได้เพราะเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ แต่ติดปัญหาเรื่องเขตแดนกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด

 

ผู้สมัครแต่ละคนมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนในพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ขณะนี้ทางมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย ได้ส่งผู้สังเกตการณ์จากนานาชาติ ลงพื้นที่ตามแนวชายแดนของจังหวัดตาก เพื่อจับตามองการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย เพราะมองว่าทิศทางของนักลงทุนจะมีความเชื่อมโยงกับผู้บริหารท้องถิ่นอีกด้วย

 

ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ระบุว่า งบประมาณรายจ่ายพร้อมจัดสรรและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึงการจัดเก็บภาษีที่ผ่านมา ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้งบประมาณสูงถึง 91 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายของเบี้ยผู้สูงอายุ ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนเมืองแม่ปะ ซึ่งทำให้งบประมาณผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเป็นจำนวนมาก