มท.-กกต. นัดถกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-เมืองพัทยา คาด 22 หรือ 29 พ.ค.

การเมือง
20 ก.พ. 65
21:56
335
Logo Thai PBS
มท.-กกต. นัดถกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-เมืองพัทยา คาด 22 หรือ 29 พ.ค.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
มท.-กกต. นัดถกกำหนดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-เมืองพัทยา ตั้งเป้าวันที่ 22 หรือ 29 พ.ค.เป็นวันเลือกตั้ง หลังจากประกาศเป็นทางการเดือน มี.ค.นี้

วันนี้ (20ก.พ.2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (21ก.พ.2565) เวลาประมาณ 13.00 น. ที่กระทรวงมหาดไทย จะมีการหารือระดับคณะทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อพิจารณากำหนดกรอบเวลา ในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา

ก่อนที่จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประสานงาน และสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 23 ก.พ.2565 และเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบต่อไป

ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 กำหนดให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน ซึ่งหลังรัฐบาลแสดงท่าทีชัดเจนว่าจะให้มีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ในช่วงเดือนพ.ค.2565

ระดับคณะทำงาน 2 หน่วยงาน ได้มีการหารือกันก่อนหน้านี้ และมีการจัดทำแผนการทำงาน โดยคาดว่า วันที่ 8 มี.ค.2565 กระทรวงมหาดไทยจะนำเรื่องเสนอต่อครม.เพื่อเห็นชอบ ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา

ช่วงวันที่ 9-11 มี.ค.สำนักเลขาธิการครม.แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้ กกต.ทราบ และช่วงวันที่ 21-31 มี.ค.2565 กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยา โดยภายใน 5 วันหลังจากกกต.ประกาศฯ ก็จะเริ่มรับสมัคร

ส่วนวันเลือกตั้ง มีการเสนอทั้งวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.2565 และวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค.2565 ขึ้นอยู่กับว่า ที่ประชุมจะเห็นว่า วันใดเหมาะสม แต่คาดว่าหลังการประชุมจะมีความชัดเจน

ปัจจุบันสำนักงานกกต.ประจำกรุงเทพมหานคร และสำนักงานกกตประจำจังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็นต่อการแบ่งเขตเลือกตั้ง ก่อนที่จะเสนอ กกต.วินิจฉัยและออกประกาศ เพื่อให้มีผลใช้บังคับ ซึ่งเชื่อว่าจะทันกับการจัดการเลือกตั้งที่มีขึ้น

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร จะใช้เขตกรุงเทพมหานคร เป็นเขตเลือกตั้ง มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 คน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 คน ตามจำนวนเขตปกครองทั้ง 50 เขต ที่เป็นเขตเลือกตั้ง

ขณะที่เมืองพัทยาทาง สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดชลบุรี เสนอรูปแบบการแบ่งเขต 3 รูปแบบ ให้กกต.พิจารณา โดยจะมีการเลือกนายกเมืองพัทยา 1 คน และสมาชิกสภาเมืองพัทยารวม 24 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง