ครม.ยกเว้นภาษีเงินได้ต่างชาติ 3 กลุ่ม-ลดภาษีผู้เชี่ยวชาญพิเศษเหลือ 17%

เศรษฐกิจ
22 ก.พ. 65
18:26
1,431
Logo Thai PBS
ครม.ยกเว้นภาษีเงินได้ต่างชาติ 3 กลุ่ม-ลดภาษีผู้เชี่ยวชาญพิเศษเหลือ 17%
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.ยกเว้นภาษีเงินได้ผู้ถือวีซ่าพำนักระยะยาว 3 กลุ่ม พร้อมลดภาษีเงินได้กลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษเหลือ 17% สำหรับผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หวังดึงชาวต่างชาติศักยภาพสูงเข้าไทยหนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วันนี้ (22 ก.พ.2565) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

สาระสำคัญ เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาว (LTR Visa) 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง, กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ และกลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย สำหรับเงินได้พึงประเมินเนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ขณะเดียวกันได้ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เหลือร้อยละ17  สำหรับกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งทำงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ชาวต่างชาติกลุ่มเป้าหมายตามมาตรการ 4 กลุ่ม

1. ประชากรโลกที่มีความมั่นคั่งสูง ได้แก่ ผู้ที่มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) หรือในอสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 500,000.02 ดอลลาร์สหรัฐ มีรายได้ส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่าปีละ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และมีทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือในอสังหาริมทรัพย์ ไม่ต่ำกว่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีรายได้ปีละ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมีรายได้ (เงินบำนาญ) ไม่ต่ำกว่าปีละ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย มีรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือมีรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือครอบครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับเงินทุน Series A มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี 

4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ มีรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือมีรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
         
ขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ว่าจะมีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย 1 ล้านคน และกระทรวงการคลังได้ประมาณการว่าจะไม่สูญเสียรายได้จากมาตรการภาษีครั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างประเทศซึ่งไม่อยู่ในฐานภาษีของประเทศไทย แต่อาจเพิ่มรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษที่จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 17 ของเงินได้พึงประเมิน รวมถึงคาดว่าจะมีชาวต่างชาติที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น การบริโภค การลงทุนและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง