ครม.อนุมัติ 2,000 ล้านบาท ให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.อนุมัติ 2,000 ล้านบาท ให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

การเมือง
1 มี.ค. 65
16:39
790
Logo Thai PBS
ครม.อนุมัติ 2,000 ล้านบาท ให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.อนุมัติ 2,000 ล้านบาท ให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เร่งแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 3,425 ราย

วันนี้ (1 มี.ค.2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติงบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาท รายการเงินสำรองจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อดำเนินการ ดังนี้

-ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานฯ ไตรมาสที่ 3-4 (งบบุคลากร งบดำเนินงาน) วงเงิน 230.38 ล้านบาท
-การแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 3,425 ราย วงเงิน 1,500 ล้านบาท
-การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 42,034 ราย 776 องค์กร วงเงิน 267.62 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดตั้งโดย พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 3) พัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรม และ 4) พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร และแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกร เป็นต้น

ในระยะเวลา 3 ปี ผ่านมา คือตั้งแต่ปี 2563-2565 กองทุนฯ ไม่ได้รับจัดสรรงบฯ จึงทำให้ในปี 2565 นี้ กองทุนฯ มีงบฯ ไม่เพียงพอในการดำเนินการ จึงจำเป็นต้องขอรับสนับสนุน งบกลางฯ กรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของพี่น้องเกษตรกร ตามนโยบายและข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อย่างเร่งด่วนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง