"ธนารักษ์" ชี้ "ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย" ตั้งที่ราชพัสดุ-ยังไม่ขอเช่า | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ธนารักษ์" ชี้ "ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย" ตั้งที่ราชพัสดุ-ยังไม่ขอเช่า

ภูมิภาค
22 มี.ค. 65
10:15
296
Logo Thai PBS
"ธนารักษ์" ชี้ "ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย" ตั้งที่ราชพัสดุ-ยังไม่ขอเช่า
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมธนารักษ์ ชี้แจงกรณีการยึดถือครอบครองที่ดินราชพัสดุของธรรมสถานวิโมกสิวาลัย ระบุตั้งอบู่บนที่ราชพัสดุ จ.ราชบุรี ซึ่งใช้ในราชการทหาร (กองทัพบก) และยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอเช่าที่ราชพัสดุ

วานนี้ (21 มี.ค.2565) นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน กรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มีหนังสือร้องเรียนถึงอธิบดีกรมธนารักษ์เพื่อขอให้ตรวจสอบการยึดถือครอบครองที่ดินกว่า 70 ไร่ ของ “ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย” หรือมูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสี ในพื้นที่หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรีว่า มีการบุกรุกที่ดินราชพัสดุหรือไม่ และได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นพื้นที่ราชพัสดุ หรือเป็นพื้นที่ครอบครองของหน่วยงานใด และศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัย ดังกล่าวเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องหรือไม่

นายประภาศ กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัย ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ.2481 อ.จอมบึง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เนื้อที่ประมาณ 500,000 ไร่ ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553 อ.จอมบึง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ใช้ในราชการทหาร (กองทัพบก)

ยังไม่ยื่นขอเช่าที่ดินราชพัสดุ  

ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติธรรมวิโมกสิวาลัยว่า มีความประสงค์จะขอใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อสร้างวัด และขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อสร้างวัดว่ามีจำนวนเนื้อที่เท่าใด และขอรูปที่ดินที่ใช้ประโยชน์ เพื่อจะได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อสร้างวัดให้ถูกต้องตามระเบียบ

ต่อมาทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัย ได้ประสานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีว่า ไม่ประสงค์ที่จะขอใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อสร้างวัด โดยจะเปลี่ยนเป็นขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อทำเป็นมูลนิธิแทน ดังนั้น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีจึงได้ประสานแจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิโมกสิวาลัยไปดำเนินการขอยกเลิกการขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างวัดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี และมายื่นคำร้องขอเช่าที่ดินราชพัสดุต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินยื่นคำร้องขอเช่าที่ดินราชพัสดุ

นายประภาศ กล่าวว่า การพิจารณาอนุญาตให้ขอใช้หรือให้เช่าที่ดินราชพัสดุของศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิวาลัย จะต้องได้รับการพิจารณาให้ความยินยอมจากหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ (กองทัพบก) ก่อน และต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ

การขอใช้ที่ราชพัสดุ ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะขอใช้ได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ราชพัสดุที่ขอใช้เป็นที่ว่าง และไม่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานใด

โดยยื่นคำขอใช้ต่อกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และกรณีเป็นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการ ซึ่งผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะต้องทำความตกลงกับส่วนราชการที่ครอบครองอยู่ก่อนเมื่อได้รับความยินยอมแล้วจึงจะยื่นคำขอใช้ต่อกรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง