ร.10 ทรงเปิด "อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ร.10 ทรงเปิด "อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา"

พระราชสำนัก
30 มี.ค. 65
19:27
4,231
Logo Thai PBS
ร.10 ทรงเปิด "อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา"
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิด "อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา" ที่โรงพยาบาลศิริราช

วันนี้ (30 มี.ค.2565) เวลา 17.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

โอกาสนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แล้วทรงพระดำเนินไปยังศาลาศิริราช 100 ปี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เมื่อพระสงฆ์ถวายศีลจบ

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารฯ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิด "อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา"ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พระราชทานเงินจากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ และเงินที่ประชาชนร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรายได้จากการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ สมทบทุนในการสร้างอาคาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

รวมทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 6,093,237,614.56 บาท สำหรับอาคารนี้มีความสูง 25 ชั้น เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโรงพยาบาลศิริราชที่สามารถรองรับการขยายตัวของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคาร อันมีความหมายว่า "อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นใหญ่ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

จากนั้นได้ทรงพระดำเนินไปยัง "อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา" ทอดพระเนตรนิทรรศการ "นวมินทรบพิตรศิริราชานุสรณ์" ที่แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 "ศิริราชในสายพระเนตร" จัดแสดงภาพถ่ายของศิริราช ในมุมมองต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทอดพระเนตร

ส่วนที่ 2 "สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ทรงสรรค์สร้าง" นำเสนอความเกี่ยวเนื่องของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในส่วนอาคารต่าง ๆ และเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาและศักยาภาพของอาคารนวมินทรพบพิตร ๘๔ พรรษา

และส่วนที่ 3 "บนเส้นทางแห่งพัฒนาวิถี" จัดแสดงภาพรวมการก่อสร้าง และการดำเนินงานของศูนย์รังสีวินิจฉัย หอผู้ป่วยวิกฤต และระบบจัดยาอัตโนมัติ ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เพื่อทดแทนกลุ่มอาคารเก่า 3 หลังเดิม ได้แก่ ตึกหริศจันทร์ - ปาวา, ตึกผะอบ นพ สุภัทรา ระเบียบ และตึกเวชศาสตร์ป้องกัน ที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 50 ปี มีสภาพทรุดโทรมและแออัด โดยอาคารหลังใหม่นี้ มีพื้นที่ใช้สอย 67,551 ตารางเมตร รองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกได้ 500,000 คนต่อปี และผู้ป่วยในได้ 20,000 คนต่อปี และเตียง ICU เพิ่มขึ้น 62 เตียง พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมทางการแพทย์

ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรเครื่องมือรังสีรักษา (MR Linac) ซึ่งเป็นเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็คตรอน พร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็กเครื่องแรก และเครื่องเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีจุดเด่นในการฉายรังสีปริมาณสูง พร้อมกับเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็ก ทำให้แพทย์สามารถเห็นรายละเอียดของก้อนมะเร็งและอวัยวะข้างเคียง ขณะฉายรังสียังให้ข้อมูลภาพ MRI แบบ Real-time สามารถติดตามตำแหน่งของผู้ป่วยและก้อนมะเร็ง รวมถึงอวัยวะข้างเคียง

หากมีการเคลื่อนที่ออกนอกขอบเขตที่วางแผน หรือตำแหน่งของอวัยวะข้างเคียงเคลื่อนที่เข้ามาในบริเวณที่ฉายรังสีมากจนเกินไป สามารถที่หยุดการฉายรังสีและปรับตำแหน่งเพื่อเริ่มฉายรังสีใหม่ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดผลข้างเคียง สามารถรองรับการฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ เช่น มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โดยผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษา สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทั้งหมดโดยแพทย์จะพิจารณาตามชนิด ระยะ และตำแหน่งของโรค

ทั้งนี้ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เริ่มเปิดใช้งานบางส่วนปี 2561 และเปิดใช้งานทั้งหมดเมื่อปลายปี 2564 เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัย ครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเท่าเทียมในการรักษาพยาบาลของประชาชนทุกหมู่เหล่า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง