นิด้าโพลระบุคน กทม.ชื่นชอบ “ชัชชาติ-อัศวิน-สุชัชวีร์-วิโรจน์” หนุนเป็นผู้ว่าฯ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นิด้าโพลระบุคน กทม.ชื่นชอบ “ชัชชาติ-อัศวิน-สุชัชวีร์-วิโรจน์” หนุนเป็นผู้ว่าฯ

การเมือง
10 เม.ย. 65
12:46
422
Logo Thai PBS
นิด้าโพลระบุคน กทม.ชื่นชอบ “ชัชชาติ-อัศวิน-สุชัชวีร์-วิโรจน์” หนุนเป็นผู้ว่าฯ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
นิด้าโพลสำรวจคนกรุง หนุน “ชัชชาติ-อัศวิน-สุชัชวีร์-วิโรจน์” เป็นผู้ว่าฯ กทม. ยังมีบางส่วนระบุ ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร

วันนี้ (10 เม.ย.2565) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 1” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7 เม.ย.2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต

เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 38.84 ระบุว่า เป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) เพราะเป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ตั้งใจในการทำงาน และลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน
อันดับ 2 ร้อยละ 26.58 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
อันดับ 3 ร้อยละ 10.06 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) เพราะ เป็นคนมีประสบการณ์ บริหารงานเก่ง และสามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่อง

 

อันดับ 4 ร้อยละ 6.83 ระบุว่าเป็น นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิดใหม่ ๆ และสามารถพัฒนาให้กรุงเทพฯ มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าต่างชาติได้
อันดับ 5 ร้อยละ 6.02 ระบุว่าเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
อันดับ 6 ร้อยละ 2.94 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 7 ร้อยละ 2.28 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) เพราะมีประสบการณ์ในการบริหารงาน และช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง
อันดับ 8 ร้อยละ 2.06 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
อันดับ 9 ร้อยละ 1.98 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์ ทำงานดี มีผลงาน และเป็นคนมีวิสัยทัศน์
อันดับ 10 ร้อยละ 1.47 ระบุว่าเป็น น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย

 

และร้อยละ 0.94 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ พ.ท.หญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (อิสระ) น.ส.วัชรี วรรณศรี (อิสระ) นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ) นายศุภชัย ตันติคมน์ (อิสระ) นายประยูร ครองยศ (อิสระ) นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ (อิสระ) และ นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ (อิสระ)

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1.กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 88 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 22.15 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.39 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และอันดับ 4 ร้อยละ 10.13 ระบุว่าเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

2.กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 79 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 28.88 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 9.05 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และอันดับ 4 ร้อยละ 7.33 ระบุว่าเป็น นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

 

3.กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 53 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 26.89 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 10.99 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และอันดับ 4 ร้อยละ 7.58 ระบุว่าเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

4.กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 30 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 27.66 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 9.22 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และอันดับ 4 ร้อยละ 6.38 ระบุว่าเป็น นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) ในสัดส่วนที่เท่ากัน

 

5.กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 03 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 21.99 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 9.42 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และอันดับ 4 ร้อยละ 8.38 ระบุว่าเป็น นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

6.กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 91 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 29.36 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 10.64 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และอันดับ 4 ร้อยละ 8.09 ระบุว่าเป็น นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง