“ชัชชาติ” หนุนเพิ่มเงินเดือนครูศูนย์ฯ เด็กเล็ก - ค่าอาหารเด็ก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

“ชัชชาติ” หนุนเพิ่มเงินเดือนครูศูนย์ฯ เด็กเล็ก - ค่าอาหารเด็ก

การเมือง
4 พ.ค. 65
11:25
204
Logo Thai PBS
“ชัชชาติ” หนุนเพิ่มเงินเดือนครูศูนย์ฯ เด็กเล็ก - ค่าอาหารเด็ก
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ" ลงพื้นที่หาเสียงตลาดคลองเตย พร้อมแก้ปัญหาขยะ-น้ำเน่าเสีย ชี้เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนควรเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจดูแลเด็กซึ่งเป็อนาคตของชาติ ส่วนค่าอาหารเด็กต้องมากกว่า 20 บาท

วันนี้ (4 พ.ค.2565) นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 8 ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดคลองเตย แม้จะมั่นใจว่าไม่ใช่ฐานเสียงของตัวเอง แต่ก็มุ่งมั่นหวังแก้ไขปัญหาภายในตลาดและชุมชนคลองเตย เพราะเป็นชุมชนใหญ่มีประชากรนับแสนคน จึงได้กำหนดนโยบายเป็นรายเขตขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ เช่น เรื่องที่อยู่อาศัยการจัดการขยะ และน้ำเน่าเสีย


นอกจากนี้ ภายในชุมชนคลองเตยยังมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจำนวนมาก แต่พบว่าได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ ทั้งสวัสดิการของครูยังอยู่ในขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน ไม่ได้ปรับขึ้นมานานแล้ว เป็นอัตราเงินเดือนคงที่ หากหยุด 1 วันจะถูกหักเงินเดือน ทำให้ที่ผ่านมาครูขาดกำลังใจในการดูแลเด็ก ขณะที่คุณภาพชีวิตของเด็กเล็กภายในศูนย์ก็ได้รับค่าอาหารเพียง 20 บาทต่อมื้อซึ่งไม่เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ดังนั้น กทม.จะต้องนำปัญหานี้ไปแก้ไขเพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น


ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จะรับเด็กนักเรียนอายุ 2 - 6 ปี นายชัชชาติ บอกว่า ได้วางนโยบายจะขยายอายุรับเด็กอ่อนตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป เพราะยังมีพ่อแม่ที่ต้องทำงานและหาคนเลี้ยงลูก ดังนั้น กทม.ต้องดูแล ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ทำน้อยแต่ได้เยอะ เพราะการลงทุนกับเด็กช่วง 0-6 ปี เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับการพัฒนาอนาคตของชาติ


ขณะเดียวกันปัญหา COVID-19 ที่แพร่ระบาดในชุมชนแออัดอย่างชุมชนคลองเตย ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่นายชัชชาติระบุว่า กทม.ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ แม้ว่าภายในชุมชนจะมี Community Isolation อยู่แล้ว แต่ต้องมีการซักซ้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือกับการระบาดอีกครั้ง รวมทั้งต้องเร่งจัดทำฐานข้อมูลประชากรในแต่ละชุมชน ซึ่งได้มีการเตรียมทำอาสาสมัครเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และต้องเพิ่ม อสส.ให้สอดคล้องกับจำนวนประชาชนด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง