“สกลธี-สุชัชวีร์-รสนา” ตั้งเป้าพัฒนา รพ.กทม.ให้ทันสมัย

การเมือง
16 พ.ค. 65
18:41
227
Logo Thai PBS
“สกลธี-สุชัชวีร์-รสนา” ตั้งเป้าพัฒนา รพ.กทม.ให้ทันสมัย
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
“สกลธี-สุชัชวีร์-รสนา” ตั้งเป้าพัฒนา รพ.กทม.ทันสมัย รองรับโรคอุบัติใหม่ และสังคมสูงวัย ทั้งหนุนงบประมาณ แพทย์ เครื่องมือ-อุปกรณ์

วันนี้ (16 พ.ค.2565) ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส เวลา 16.30 น. ไทยพีบีเอส จัดมหกรรม “ปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนเมืองใหญ่ เลือกตั้งผู้ว่าฯ 65” ด้วยการประชันวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครชิงตำแหน่ง "ผู้ว่าฯ กทม.”

มีผู้สมัครผู้ว่าฯ เข้าร่วม 5 คน คือ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครหมายเลข 1 นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครหมายเลข 3 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครหมายเลข 4 น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครหมายเลข 7 น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครหมายเลข 11

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมรับความหลากหลาย คนทุกกลุ่ม-สภาพแวดล้อม

“4 ปี กรุงเทพฯ จะเป็นอย่างไร” ในความตั้งใจของว่าที่ผู้ว่าฯ 5 คน

แนะพัฒนา "คนจนเมือง" มีที่อยู่อาศัย-มีงานทำ-คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ในช่วงที่ 2 คำถามที่ 2 ประเด็น เมืองสุขภาพและเมืองปลอดภัย “การปฏิรูประบบสุขภาพ กทม.” ผู้สมัครจะดำเนินการอย่างไรบ้าง มีผู้สมัครที่เลือกตอบ 3 คน

“สกลธีร์” ตั้งเป้าพัฒนาศูนย์สาธารณสุขเป็น รพ.

นายสกลธีกล่าวว่า สาธารณสุขเป็นนโยบายหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นในยุคของผู้ว่าฯ ชื่อสกลธี จากที่เรามีศูนย์สาธารณสุข 69 ศูนย์ ใน 50 เขตของกทม. แต่จะทำอย่างไรให้กระจายงบให้ถึงศูนย์ เหมือนโรงพยาบาลประจำเขต ทำให้คนในชุมชนไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ต้องหาเงินมาใส่ตรงนี้

ใน2 ปีแรกของสกลธี จะทำให้ศูนย์ 69 แห่ง เป็นรพ.ประจำเขตให้ได้ ใช้ริชแบนมาดูแลกลุ่มคนสูงอายุและใช้ระบบเทเลมิดิซีน (Telemedicine) เพื่อลดการเดินทาง

“สุชัชวีร์” ยกระดับ รพ.กทม. รับมือโควิด

นายสุชัชวีร์กล่าวว่า สิ่งแรกที่จะทำคือ เมื่อเป็นผู้ว่าฯ กทม. จะลงไปดูแล กระชับการทำงานเรื่องโควิด เพราะกำลังจะเปิดเมือง เปิดประเทศ วันนี้จุดอ่อนคือระบบราชการ ในเวลา 90 วัน จะไปปรับตรงนี้ โดยเฉพาะจุดอ่อนเรื่องความลักลั่น ที่สุดท้ายแล้วศูนย์การสาธารณสุขชุมชน ศูนย์การสาธารณสุข กทม.เป็นเพียงพื้นที่ส่งต่ออย่างเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องเงิน แต่เป็นเรื่องการวางแผน

ใครจะไปรู้โรคอุบัติใหม่อาจจะกลับมาก็ได้ จะใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการเตรียมความพร้อมสำหรับในอนาคต

ภายใน 6 เดือน ศูนย์บริการสาธารณสุขจะมีหมอ อาคารตอนนี้พร้อมแล้ว โดยเติมหมอลงไป ให้หมอ 3 วันต่อสัปดาห์ และมีนักกายภาพบำบัด นักจิตบำบัด ในระยะยาวกรุงเทพฯจะดูแลครบถ้วน โรงพยาบาลกรุงเทพฯทั้ง 11 แห่ง

 

จะยกระดับเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญ เพื่อลดความแออัดในการให้บริการ และยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขอีก 69 แห่ง เมื่อมีหมอก็จะมีเครื่องมือแพทย์ ผมรู้ว่าจะทำอย่างไร

ระบบทุกอย่างจะออนไลน์หมด และดูแลยามฉุกเฉินได้ และ 4 ปีเครือข่ายโรงพยาบาลทั้ง 80 แห่งจะเชื่อมโยงทุกโรงพยาบลใน กทม. ระบบโรงพยาบาลใน กทม.จะไร้รอยต่อให้เหมือนกับเมืองหลวงในประเทศต่าง ๆ

"รสนา" จ่ออัพเกรดศูนย์สาธารณสุข

ขณะที่ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครหมายเลข 7 ระบุว่า เรื่องสุขภาพจะต้องทำให้เกิด "สร้าง นำ ซ่อม" การที่จะมีสุขภาพดี ต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองด้วย มีอาหารที่ปลอดภัย โดยจะสนับสนุนให้มีการกินอาหารที่เป็นอินทรีย์ ใช้พื้นที่ว่างใน กทม. ส่งเสริมให้คนทำ Urban Farming ในลักษณะที่เป็นเกษตรธรรมชาติมากขึ้น

น.ส.รสนา กล่าวว่า เวลาเจ็บป่วย 80% เป็นโรคที่เราดูแลกันเองได้ ดูแลตัวเองได้ ฉะนั้นจะสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ ในภาคประชาสังคมได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลโรค

ส่วนของ 69 ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.จะต้องมีการพัฒนา ให้แต่ละเขตมีโรงพยาบาล โดยทั้ง 69 ศูนย์ควรมีการส่งเสริมให้ทำงานทั้ง 24 ชั่วโมง ส่งเสริม อสส. กทม. และเครือข่ายภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ทำให้คนเหล่านั้นมีความรู้ ในการช่วยกันดูแลกัน

ในส่วนของ โรงพยาบาล กทม. จะทำให้มีการเชื่อมประสาน ดึงคนที่มีวิชาชีพที่เกษียณแล้วเข้ามามีส่วนร่วม เช่น หมอ พยาบาล นักการสาธารณสุข

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง