มติก.อ.ตั้ง "นารี ตัณฑเสถียร" นั่งเก้าอี้อัยการสูงสุดผู้หญิงคนแรก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มติก.อ.ตั้ง "นารี ตัณฑเสถียร" นั่งเก้าอี้อัยการสูงสุดผู้หญิงคนแรก

การเมือง
8 มิ.ย. 65
12:18
947
Logo Thai PBS
มติก.อ.ตั้ง "นารี ตัณฑเสถียร" นั่งเก้าอี้อัยการสูงสุดผู้หญิงคนแรก
ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการอัยการ (ก.อ.) มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบให้ "นารี ตัณฑเสถียร" อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย เป็นอัยการสูงสุดผู้หญิงคนแรกของประเทศ

วันนี้ (8 มิ.ย.2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการอัยการ (ก.อ.) มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนใหม่

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุดคนปัจจุบัน จะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ ซึ่งตามกฎหมายจะต้องพ้นจากตำแหน่งอัยการสูงสุดไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส ตามความในมาตรา 39 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553

สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการตามขั้นตอนของพ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 10 โดยจะมีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภา เพื่อให้นำเข้าที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป

น.ส.นารี ตัณฑเสถียร ว่าที่อัยการสูงสุด คนที่ 17 สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเนติบัณฑิตไทย ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ Howard University, Wash, DC USA ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ The American University Wash, DC USA และปริญญาโทด้านกฎหมาย การให้ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ Vrije University of Brussel, Belgium (ทุนรัฐบาลเบลเยียม)

สำหรับประวัติการทำงานของ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร เริ่มทำงานปี พ.ศ.2528 ในสำนักงานคดีอาญาธนบุรี สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ และเจรจา ตรวจร่างสัญญาภาครัฐ พ.ศ.2553 เป็นอาจารย์ (พิเศษ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรองอัยการสูงสุด (นายตระกูล วินิจนัยภาค) ,เลขานุการอัยการสูงสุด และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานโดดเด่น อาทิ คดีเพชรชาอุฯ คดีฆ่าเจ้าหน้าที่การทูตชาอุฯ สัญญาเกี่ยวกับพลังงาน สัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ สัญญาร่วมลงทุน สัญญาการจัดหาวัคซีนโควิด-19 และได้รับเลือกเป็นก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป 2 สมัย)