กกต.รับรอง "ปรเมศวร์" นั่ง "นายกเมืองพัทยา"

การเมือง
13 มิ.ย. 65
16:43
2,819
Logo Thai PBS
กกต.รับรอง "ปรเมศวร์" นั่ง "นายกเมืองพัทยา"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กกต.รับรอง "ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์" เป็น "นายกเมืองพัทยา" ชี้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต

วันนี้ (13 มิ.ย.2565) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่ง กกต.พิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา โดยผู้สมัครนายกเมืองพัทยา ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม อนึ่ง สำนักงาน กกต.ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

 

เลือกตั้ง 2 หน่วย ยอดผู้ใช้สิทธิ 10%

ทั้งนี้ กกต.ได้ให้เลือกตั้งใหม่วานนี้ (12 มิ.ย.) ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 และเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 เนื่องจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา พบทั้ง 2 หน่วยมีปัญหา เรื่องบัตรหายและไม่ตรงกับจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ

ภายหลังปิดหีบนับคะแนน เจ้าหน้าที่ได้นำผลคะแนนที่นับรวมถึงหีบเลือกตั้งทั้ง 2 หน่วยมารวมที่เมืองพัทยา ก่อนที่จะประกาศผลการนับการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการ โดยผลการนับคะแนนทั้งหมด อันดับ 1 คือ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ หมายเลข 1 ได้คะแนน 14,482 คะแนน อันดับ 2 คือ นายสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร หมายเลข 4 ได้คะแนน 12,524 คะแนน

อันดับ 3 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย หมายเลข 3 ได้คะแนน 8,774 คะแนน และ อันดับที่ 4 นายศักดิ์ แตงฮ่อ หมายเลข 2 ได้คะแนน 990 คะแนน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 78,018 คน มาใช้สิทธิ 38,524 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 เมื่อวานนี้ มีผู้มาใช้สิทธิ 122 คน จากผู้มีสิทธิ 499 คน ขณะที่เขตเลือกตั้งที่ 4 ผู้มีสิทธิ 594 คน ออกมาใช้สิทธิ 82 คน เฉลี่ยผู้มาใช้สิทธิทั้งสองหน่วยไม่ถึงร้อยละ 10

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง