กมธ.งบฯ อนุมัติ ทอ.จัดซื้อเครื่องบินรบ F-35A วงเงิน 369 ล้านบาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กมธ.งบฯ อนุมัติ ทอ.จัดซื้อเครื่องบินรบ F-35A วงเงิน 369 ล้านบาท

การเมือง
3 ส.ค. 65
14:00
333
Logo Thai PBS
กมธ.งบฯ อนุมัติ ทอ.จัดซื้อเครื่องบินรบ F-35A วงเงิน 369 ล้านบาท
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กมธ.งบฯ 66 อนุมัติให้จัดซื้อเครื่องบินโจมตี F-35A จำนวน 2 ลำ วงเงิน 369 ล้านบาท ตามที่กองทัพอากาศขออุทธรณ์

วันนี้ (3 ส.ค.2565) ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มีนายวราเทพ รัตนากร รองประธาน กมธ.ฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณาลงมติตามความเห็นที่อนุ กมธ. 9 คณะที่เสนอการปรับลดงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอของอนุ กมธ. ชุดต่าง ๆ ที่เสนอให้ปรับลดงบประมาณ

แต่ในส่วนคณะอนุ กมธ.ครุภัณฑ์ และไอซีที รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ที่มีรายการสำคัญของการพิจารณาการอุทธรณ์ของกองทัพอากาศ ที่ขออุทธรณ์งบประมาณ 369.1345 ล้านบาท จาก 738.2690 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องบินโจมตี F-35A จำนวน 2 ลำ (เครื่องเปล่า ไม่มีอาวุธ) ระยะที่ 1นั้น ที่ประชุมเห็นด้วยกับการอุทธรณ์ของกองทัพอากาศ ด้วยคะแนน 45 เสียง ต่อ 22 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง ซึ่งเท่ากับว่า กมธ.ชุดใหญ่ อนุมัติให้จัดซื้อเครื่องบินโจมตี F-35A จำนวน 2 ลำ วงเงิน 369.1345 ล้านบาท ตามที่กองทัพอากาศอุทธรณ์

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นด้วยการอุทธรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับการสร้างโรงงานผลิตวัตถุระเบิด ที่ จ.ลพบุรี วงเงิน 171.6 ล้านบาท เห็นด้วย 38 เสียง ต่อ 24 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง

ขณะเดียวกันอนุ กมธ.ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ได้เสนอปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศจำนวน 150 ล้านบาท แต่กระทรวงการต่างประเทศ ได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอคืน ซึ่งที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับคำขออุทธรณ์ ทำให้กระทรวงการต่างประเทศ ได้เงินคืน 150 ล้านบาทตามวงเงินเดิมที่ขอมา และที่ประชุมยังเห็นด้วยกับการอุทธรณ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วงเงิน 105 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง