WHO เผยผู้เชี่ยวชาญตั้งชื่อใหม่ 2 สายพันธุ์ "ฝีดาษลิง"

ต่างประเทศ
15 ส.ค. 65
13:15
473
Logo Thai PBS
WHO เผยผู้เชี่ยวชาญตั้งชื่อใหม่ 2 สายพันธุ์ "ฝีดาษลิง"
องค์กรอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญร่วมกันตั้งชื่อใหม่สำหรับสายพันธุ์ของไวรัสโรคฝีดาษวานร หรือ monkeypox virus เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางวัฒนธรรม สังคม และชาติพันธุ์

องค์กรอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในที่ประชุม WHO ตกลงร่วมกันที่จะตั้งชื่อใหม่ให้สายพันธุ์ไวรัสโรคฝีดาษวานร หรือ monkeypox virus ตามอาการโรคและการกลายพันธุ์ที่ปรากฏจากการถอดรหัสพันธุกรรม

สำหรับชื่อ Monkeypox virus ได้รับการตั้งตามการค้นพบครั้งแรกในปี 1958 เพื่อให้ทราบถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักในการแพร่ระบาด นับเป็นแนวทางปฏิบัติที่สืบต่อกันมาในการตั้งชื่อไวรัส โรคที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสายพันธุ์ของไวรัส

อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางวัฒนธรรม สังคม ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค หรือชาติพันธุ์ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการค้า การท่องเที่ยว ไปจนถึงสวัสดิภาพสัตว์ จึงได้ปรึกษากันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการตั้งชื่อเรียกใหม่สำหรับ Monkeypox virus

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ เบื้องต้นที่จะให้เรียกฝีดาษวานรสายพันธุ์ Congo Basin ที่พบในบริเวณลุ่มน้ำคองโก หรือแอฟริกากลางว่า "Clade I" และ West African ที่พบใน แอฟริกาตะวันตกว่า "Clade II" และแบ่งกลุ่มย่อยของ Clade II ออกเป็น Clade IIa และ Clade IIb