สายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของ 2 พระราชวงศ์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของ 2 พระราชวงศ์

ต่างประเทศ
10 ก.ย. 65
16:02
814
Logo Thai PBS
สายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของ 2 พระราชวงศ์
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระราชวงศ์ไทย และสหราชอาณาจักรมีความแน่นแฟ้นด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจัก

"ฝ่าพระบาทได้มีพระราชดำรัสไว้ว่า ความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างประเทศของเราทั้งสองนั้น เป็นสิ่งที่แน่นแฟ้น และยั่งยืน ดั่งเช่นน้ำพระทัยไมตรี และความศรัทธาต่อกันระหว่างฝ่าพระบาท และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของหม่อมฉัน

การเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของฝ่าพระบาท และเจ้าชายฟิลิปดุ๊กแห่งเอดินบะระ เมื่อปีพุทธศักราช 2515 และ 2539 นั้นเป็นสิ่งล้ำค่าที่สถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยอย่างไม่เสื่อมคลาย และหม่อมฉันเองก็ยังมิอาจลืมพระกรุณาที่ฝ่าพระบาทพระราชทานพระราชวโรกาสให้ หม่อมฉันในฐานะผู้แทนพระองค์ของพระราชบิดา เข้าเฝ้า ณ พระราชวังวินด์เซอร์ ในโอกาสเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี"

เป็นข้อความตอนหนึ่งของพระราชสาส์นแสดงความยินดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปยังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่มีเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ดังพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ถึงยังพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี ในปี 2559 ความตอนหนึ่งว่า


"ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยที่ดำเนินมายาวนานกว่า 400 ปีนั้น ได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในรัชสมัยของฝ่าพระบาท"

โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2503 ในฐานะพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเป็นประเทศที่ 2 ของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ รวม 14 ประเทศ และเป็นประเทศแรกของทวีปยุโรป

การแลกเปลี่ยนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เป็นเครื่องยืนยันของความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองพระราชวงศ์ และแม้ทรงเจริญพระชนมพรรษามากขึ้น แต่ไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างกันไม่ได้ลดน้อยถอยลง

ดังเมื่อครั้งงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี 2549 มีพระประมุขและผู้แทนพระองค์จากประเทศต่างๆ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงาน

โดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงร่วมงาน และได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี 2560 อีกครั้งหนึ่ง

สายสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างพระราชวงศ์ จะยังคงถักทอให้ยืนยาวสืบต่อไป ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าชาร์ลสที่ 3 พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร เพื่อยืนยันถึงสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศที่มีมากว่า 4 ศตวรรษ และจะยังคงสืบต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง