เปิดไทม์ไลน์ นับถอยหลัง “เลือกตั้ง 66” กกต.ตั้งเป้าหย่อนบัตร 7 พ.ค. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดไทม์ไลน์ นับถอยหลัง “เลือกตั้ง 66” กกต.ตั้งเป้าหย่อนบัตร 7 พ.ค.

การเมือง
21 ก.ย. 65
14:10
3,435
Logo Thai PBS
เปิดไทม์ไลน์ นับถอยหลัง “เลือกตั้ง 66” กกต.ตั้งเป้าหย่อนบัตร 7 พ.ค.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กกต.เตรียมแผนเลือกตั้งทั่วไป กรณีสภาฯ อยู่ครบวาระ กำหนดวันเลือกตั้ง 7 พ.ค.2566 ส่วนกรณียุบสภาฯ กำหนดวันเลือกตั้งภายใน 5 วัน นับแต่ พ.ร.ฎ.ยุบสภาฯ บังคับใช้

วันนี้ (21 ก.ย. 2565) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมแผนการเลือกตั้ง กรณีสภาผู้แทนราษฎรครบวาระในวันที่ 23 มี.ค.2566 แล้ว ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 102 กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สภาฯ สิ้นอายุ เบื้องต้น กกต.กำหนดให้วันที่ 7 พ.ค.2566 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป และเปิดรับสมัครในวันที่ 3-7 เม.ย.2566

สำหรับรายละเอียดแผนจัดการเลือกตั้งเบื้องต้นที่ กกต.กำหนด นับจากวันที่ 23 มี.ค.2566 ที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ดังนี้

มีนาคม 2566

 • วันที่ 30 มี.ค. วันสุดท้ายที่คาดว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้
 • วันที่ 31 มี.ค. กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และประกาศกำหนดวันรับสมัคร

เมษายน 2566

 • วันที่ 3-7 เม.ย. รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
 • วันที่ 11 เม.ย. วันสุดท้ายของการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง และเป็นวันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • วันที่ 14 เม.ย. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.
 • วันที่ 16 เม.ย. วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
 • วันที่ 26 เม.ย. วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง และเป็นวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ
 • วันที่ 30 เม.ย. ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง และแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

พฤษภาคม 2566

 • วันที่ 1 พ.ค. วันสุดท้ายยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 • วันที่ 1-6 พ.ค. แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • วันที่ 3 พ.ค. วันสุดท้ายศาลฎีกาพิจารณาสิทธิสมัคร กรณีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับสมัคร
 • วันที่ 6 พ.ค. วันสุดท้ายที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งยื่นคำร้องศาลฎีกา กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
 • วันที่ 7 พ.ค. เลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
 • วันที่ 8-14 พ.ค. แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

นอกจากนี้ มีการกำหนดแผนการเลือกตั้ง กรณีเกิดการยุบสภา กกต.จะต้องกำหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วันตามรัฐธรรมนูญมาตรา 103 กำหนด ซึ่งภายใน 5 วันนับแต่วันมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา กกต.จะต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป และวันสมัครรับเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา

ก่อนหน้านี้ กกต. ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง ขณะนี้ใกล้ถึงระยะเวลา 180 วัน ก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 23 มี.ค.2566 ซึ่งผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงให้เป็นไปตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561

และต้องมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 73 กฎหมายเดียวกัน มีห้วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.2565 จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง อีกทั้งเตรียมออกประกาศหลักเกณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองปฏิบัติตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ภายในกรอบเวลา 180 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง