“ฮาร์วาร์ด” มอบรางวัลยกย่อง “หมอชูชัย” ผู้นำด้านสาธารณสุขคนแรกของไทย

สังคม
27 ก.ย. 65
21:16
1,043
Logo Thai PBS
“ฮาร์วาร์ด” มอบรางวัลยกย่อง “หมอชูชัย” ผู้นำด้านสาธารณสุขคนแรกของไทย
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ยกย่อง “หมอชูชัย” ให้เป็นผู้นำด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นคนแรกของไทยที่ได้รางวัลนี้ และเป็นคนที่ 3 ของเอเชีย

วันที่ 24 ก.ย.2565 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ได้มอบรางวัล ให้กับ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท ซึ่งเป็นรางวัลผู้นำด้านสาธารณสุข (Leadership Award in Public Health Practice) จาก โรงเรียนสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard T.H. Chan School of Public Health) ที่ นพ.ชูชัย เป็นศิษย์เก่า

สำหรับการมอบรางวัลครั้งนี้ นพ.ชูชัยเป็นคนไทยคนแรก และคนเอเชียคนที่ 3 เพื่อยกย่องผู้ที่เคยศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างของผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

สำหรับ นพ.ชูชัย อายุ 69 ปี จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นไปศึกษาต่อและจบการศึกษา Master of Public Health HARVARD UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา Master of Occupational Health HARVARD UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปฏิบัติหน้าที่สำคัญหลายอย่าง เช่น เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2 สมัย, เลขาธิการแพทยสภา 3 สมัย, กรรมการแพทยสภา โดยการเลือกตั้ง 9 สมัยติดต่อกัน, ประธานคณะอนุกรรมการการจริยธรรมของแพทยสภา, ประธานชมรมแพทย์ชนบท 2 สมัย

กรรมการมูลนิธิมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์, มูลนิธิหยาดฝน, รองประธานมูลนิธิแพทย์ชนบท, กรรมการองค์การเภสัชกรรม และประธานกรรมการบริหารองค์การเภสัชกรรม

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550, รองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550, และประธานคณะอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกรอบที่ 1 ว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการกระจายอำนาจ

กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ, กรรมการสมัชชาปฏิรูป และประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินการมติสมัชชาปฏิรูปในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ.2553-2556), สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.), กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และรองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คนที่หก (พ.ศ.2558), สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

จากภารกิจหลายอย่าง ทำให้ นพ.ชูชัย เข้าไปมีบทบาทในการผลักดัน และขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่อง เช่น รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

การผลักดันให้มีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือ HIA ในรัฐธรรมนูญ เพื่อปกป้องชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ผลักดันการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิ ทำให้คนไทยทุกคนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงระบบสุขภาพชุมชนอย่างเท่าเทียม ฯลฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ