จิสด้าเผยภาพน้ำท่วมขัง 8 จังหวัด "ลุ่มน้ำชี-มูล" รวม 4.1 แสนไร่

ภัยพิบัติ
29 ก.ย. 65
07:22
541
Logo Thai PBS
จิสด้าเผยภาพน้ำท่วมขัง 8 จังหวัด "ลุ่มน้ำชี-มูล" รวม 4.1 แสนไร่
จิสด้าเผยภาพถ่ายจากดาวเทียม พบหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง รวมพื้นที่กว่า 4.1 แสนไร่ นาข้าวน้ำท่วมกว่า 2 แสนไร่

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จีสด้า เผยภาพถ่ายจากดาวเทียม ICEYE (ไอซ์อาย) พบน้ำท่วมขังในบริเวณหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล รวมทั้งสิ้น 410,328 ไร่

 

ในเขตจังหวัด จ.ศรีษะเกษ 112,676 ไร่ จ.สุรินทร์ 109,747 ไร่ จ.ร้อยเอ็ด 72,757 ไร่ จ.ยโสธร 36,052 ไร่ จ.กาฬสินธุ์ 29,722 ไร่ จ.อุบลราชธานี 27,252 ไร่ จ.มหาสารคาม 18,918 ไร่ และ จ.อำนาจเจริญ 3,204 ไร่

 

ในขณะที่พื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบรวม 240,716 ไร่ นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำริม 2 ฝั่งแม่น้ำสายหลักและสายรอง ชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมบางส่วน