เทศบาลเมืองลำพูน จัดงบฯ รองรับผู้สูงอายุ-โครงสร้างพื้นฐาน

ภูมิภาค
5 ต.ค. 65
17:46
217
Logo Thai PBS
เทศบาลเมืองลำพูน จัดงบฯ รองรับผู้สูงอายุ-โครงสร้างพื้นฐาน
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

เทศบาลเมืองลำพูน จัดเตรียมงบประมาณสำหรับใช้ปี 2566 ไว้กว่า 240 ล้านบาท ส่วนใหญ่ยังคงเอาไว้สำหรับทำโครงสร้างพื้นฐาน สร้างเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากประชากรกว่าร้อยละ 30 เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว

สมาชิกเทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน ได้ผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็นงบด้านการบริหารทั่วไป, ด้านบริการชุมชนและสังคม, ด้านเศรษฐกิจและด้านการดำเนินงานอื่น

น.ส.ทานตะวัน อินทรจันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ระบุว่า โดยปีนี้ผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดสรรงบประมาณไว้กว่า 248 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการนายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำพูน เปิดเผยว่า สำหรับโครงการที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน จะดำเนินการหลักๆ ยังคงเน้นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการนำสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดิน, พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

รวมถึงด้านการศึกษาและดูแลผู้สูงอายุ เพราะขณะนี้เทศบาลเมืองลำพูน เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เพราะผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี มีมากถึงร้อยละ 31 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

 สำหรับเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1 หมื่น 1 พันคน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย และรับราชการ เป็นเมืองรองด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ มากมาย มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดจามเทวี และอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ