รับมือ! รอบไทยจุดความร้อนไฟป่าอื้อ "กัมพูชา" มากสุด 1,300 จุด

สิ่งแวดล้อม
23 ม.ค. 66
17:20
527
Logo Thai PBS
รับมือ! รอบไทยจุดความร้อนไฟป่าอื้อ "กัมพูชา" มากสุด 1,300 จุด
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"จิสด้า" รายงานภาพดาวเทียม Suomi NPP พบจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก โดยพบกัมพูชามากกว่า 1,300 จุด เมียนมา 965 จุด อาจส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ข้ามพรมแดน

วันนี้ (23 ม.ค.2566) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อนเมื่อวานนี้ (22 ม.ค.) จำนวน 681 จุด ในขณะที่กัมพูชาพบจุดความร้อนกว่า 1,300 จุด รองลงมา เมียนมา 965 จุด ลาว 612 จุด เวียดนาม 72 จุด และมาเลเซีย 5 จุด 

สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 176 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 143 จุด พื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 141 จุด ชุมชนและอื่น ๆ 92 จุด ริมทางหลวง 11 จุด

สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่า และจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา

อ่านข่าวที่เพิ่ม กทม.-ปริมณฑล ฝุ่น PM2.5 เกินเกณฑ์ 36 พื้นที่ มากสุดหนองจอก

ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้นในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ

โดยหนึ่งในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถาน การณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.thข่าวที่เกี่ยวข้อง