ผู้ช่วย ผบ.ทร.เร่งติดตามสิทธิ-สวัสดิการ กำลังพลกรณีเรือหลวงสุโขทัย

สังคม
25 ม.ค. 66
09:28
173
Logo Thai PBS
ผู้ช่วย ผบ.ทร.เร่งติดตามสิทธิ-สวัสดิการ กำลังพลกรณีเรือหลวงสุโขทัย
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือประชุมติดตามเรื่องสิทธิกำลังพล การสวัสดิการ การช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัว กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้อง

วันที่ 24 ม.ค.2566 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานกรรมการบูรณาการติดตามเรื่องสิทธิกำลังพล การสวัสดิการ และการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และครอบครัว กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

เป็นประธานการประชุมเร่งรัด ติดตามการช่วยเหลือกำลังพลฯ จากหน่วยงาน องค์กร หรือภาคเอกชน อย่างบูรณาการ ให้กำลังพล และครอบครัว ได้รับสิทธิอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

โดยคณะกรรมการฯ ติดตามการช่วยเหลือกำลังพลผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ประสบภัย (ไม่ได้รับบาดเจ็บ) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สิทธิกำลังพล ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เช่น การปูนบำเหน็จพิเศษ (เลื่อนชั้นเงินเดือน), การขอพระราชทานยศ, การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, บำเหน็จตกทอด, บำนาญพิเศษ, บรรจุทายาททดแทน เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 สวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วย เช่น เงินประกันภัยกลุ่มแบบ “เฉพาะกิจกองทัพเรือ”, เงินกองทุนน้ำใจไทย เพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดขอบของกองทัพเรือ, เงินสงเคราะห์กรมสวัสดิการทหารเรือ, เงินฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เป็นต้น
และ กลุ่มที่ 3 เงินบริจาคจากภาคเอกชน และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรผู้เสียชีวิต รวมทั้งการช่วยเหลือซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักอาศัยของครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิต เป็นต้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองทัพเรือ พิจารณาบรรจุทายาทกำลังพล เหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ