ปิดเส้นทางธรรมชาติ-พักแรม "ดอยม่อนจอง" หลังพบช้างป่า

Logo Thai PBS
ปิดเส้นทางธรรมชาติ-พักแรม "ดอยม่อนจอง" หลังพบช้างป่า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย แจ้งปิดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติและพักแรมดอยม่อนจอง หลังพบช้างป่าใกล้ดอยหัวสิงห์ ป้องกันอันตรายต่อนักศึกษาธรรมชาติ-ผู้ปฏิบัติงาน

วันนี้ (1 ก.พ.2566) นายคมสัน มณีกาญจน์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ลงนามในประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย เรื่องปิดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติและพักแรม บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจอง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ จ.ตาก

ด้วยเมื่อวันที่ 31 ม.ค.2566 เวลา 16.00 น. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ได้พบช้างป่าใกล้บริเวณดอยหัวสิงห์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ได้ตระหนักถึงสถานการณ์แนวโน้มการกลับถิ่นที่อยู่อาศัยของประชากรช้างป่า ซึ่งมีผลต่อการดำเนินกิจกรรมศึกษาธรรมชาติและพักแรม บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจอง

หากเปิดให้มีการดำเนินกิจกรรมต่อไป จะทำให้เกิดความยากต่อการควบคุมและดูแลสวัสดิภาพชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดต่อนักศึกษาธรรมชาติ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และพนักงานเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และเป็นการเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากช้างป่าในพื้นที่

จึงขอประกาศปิดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติและพักแรม บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่บัดนี้ (1 ก.พ.) เป็นต้นไป

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562