คืนวันที่ 5 ถึงรุ่งเช้า 6 ก.พ.66 "ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี"

Logo Thai PBS
คืนวันที่ 5 ถึงรุ่งเช้า 6 ก.พ.66 "ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี"
คืน 5 ถึง รุ่งเช้า 6 ก.พ.66 เกิดปรากฏการณ์ "ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี" ระยะห่างจากโลก 405,818 กิโลเมตร

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) เปิดเผยว่า วันที่ 6 ก.พ.2566 เวลา 01.30 น. จะเกิดปรากฏการณ์ "ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี" หรือ ไมโครฟูลมูน มีระยะห่างจากโลก 405,818 กิโลเมตร เวลาที่เหมาะสมในการสังเกตการณ์ คือ ช่วงเย็นวันที่ 5 ก.พ. ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.02 น. เป็นต้นไป จนถึงรุ่งเช้าวันที่ 6 ก.พ.2566 ดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อย

ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี 1 รอบ ใช้เวลาประมาณ 27.3 วัน ในแต่ละเดือนจะมีทั้งวันที่ดวงจันทร์ใกล้โลกและไกลโลก ตำแหน่งที่ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุด เรียกว่า เปริจี (Perigee) มีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 357,000 กิโลเมตร และตำแหน่งที่ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุด เรียกว่า อะโปจี (Apogee) มีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 406,000 กิโลเมตร

การที่ผู้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงในคืนที่ดวงจันทร์โคจรเข้ามาใกล้หรือไกลโลกมีขนาดที่แตกต่างกัน นับเป็นเหตุการณ์ปกติที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์

ขณะที่ดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งไกลโลกที่สุด หรือใกล้โลกที่สุด อาจไม่ใช่วันที่ดวงจันทร์เต็มดวงก็ได้ แต่ในวันที่ 6 ก.พ. 2566 เป็นวันที่ดวงจันทร์อยู่ในระยะทางที่ไกลโลกมากที่สุดและเป็นดวงจันทร์เต็มดวงพอดี

สำหรับปรากฏการณ์ "ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี" หรือ ซูเปอร์ฟูลมูน จะเกิดขึ้นในคืนวันที่ 30 ถึง เช้าวันที่ 31 ส.ค.2566 นอกจากนี้ยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่ 2 ของเดือน หรือ บลูมูน จึงเรียกว่า "ซูเปอร์บลูมูน" มีระยะห่างจากโลก 357,334 กิโลเมตร ช่วงเวลาดังกล่าวดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย