ไขคำตอบ "ภาษาช้าง" เชื่อหรือไม่ช้างหัวเราะได้

Logo Thai PBS
ไขคำตอบ "ภาษาช้าง" เชื่อหรือไม่ช้างหัวเราะได้
กรมอุทยานฯ เฉลยภาษาช้าง แบบไหนอารมณ์ดี แบบไหนแปลว่าช้างหัวเราะ หรือกำลังโมโห เพื่อให้นักท่องเที่ยวตั้งรับกับการไปเที่ยวถ้าต้องเจอพี่ใหญ่

วันนี้ (6 ก.พ.2566) เพจประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เผยแพร่ข้อมูลเรื่องภาษาของช้างป่า โดยระบุว่า เรื่องไม่ลับฉบับนักวิจัยรู้หรือไม่?

สัตว์สังคมอย่าง "ช้างป่า" ส่งเสียงหัวเราะ หรือแสดงความยินดีได้ ช้างป่าเป็นสัตว์สังคม และมีการสื่อสารกันได้หลายวิธี ทั้งการใช้งวงสัมผัสตัวกัน การส่งเสียง และการรับแรงสั่นสะเทือนโดยประสาทสัมผัสที่เท้า เป็นต้น

ช้างป่าสามารถ สื่อสารกันด้วยเสียงผ่านระยะทางไกลได้มากกว่า 10 กิโลเมตร เป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ำกว่าความถี่เสียงที่มนุษย์ได้ยิน เสียงของช้างป่าแต่ละแบบจะแสดงการสื่อสารหลายชนิด เช่น

  • โฮก เสียงเรียกสมาชิกในฝูงมารวมกัน มักส่งเสียงในช่วงก่อนออกเดินทาง หากิน ขณะกําลังหากิน และขณะจะเดินกลับที่พัก
  • แปร๋น เสียงแสดงอาการตกใจ มีหลายระดับความดัง และมีพฤติกรรมติดตาม ด้วยการหนีหรือการเข้าทําร้าย
  • แอ๋งๆ เสียงแสดงอาการหงุดหงิดรําคาญ มักมีพฤติกรรมการส่ายหัวและ โยกตัวพร้อมกันไปด้วยก้นเอง
  • เอ๊ก-เอ๊ก เป็นเสียงแสดงความยินดีหรือเป็นเสียงหัวเราะที่ช้างใช้สื่อสาร
  • เสียงต่ำพร้อมแสดงปลายงวงแตะพื้นดิน แสดงว่ากําลังพบกับอันตราย 

สำหรับการไล่แมลง และอาการคันของช้างป่า ช้างป่าจะไล่แมลงที่มารบกวนโดยใช้หางปัด และใช้งวงเป่าลมเพื่อไล่แมลง แต่หากแมลงมีจํานวนมาก มักใช้กิ่งไม้ปัดไล่บริเวณลําตัวในส่วนที่หาง และงวงปัดไม่ถึง เช่น สีข้าง ท้ายทอย หลัง ท้อง อาจใช้งวง สาดฝุ่น พ่นโคลนหรือน้ำ เพื่อไล่แมลงแทน หรือถูบริเวณที่คันกับต้นไม้ หรือเสาไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณสีข้าง ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หรือเสาไฟฟ้าหักโค่นล้มหรือเอน

(คู่มือ: การติดตามและผลักดันช้างป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 2558)