ครม.เคาะค่าเหยียบแผ่นดิน 150-300 บาทต่อคนเริ่ม 1 มิ.ย.นี้

เศรษฐกิจ
14 ก.พ. 66
15:15
1,630
Logo Thai PBS
ครม.เคาะค่าเหยียบแผ่นดิน 150-300 บาทต่อคนเริ่ม 1 มิ.ย.นี้
ครม.ไฟเขียวค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเริ่ม 1 มิ.ย.นี้ แบ่งเป็นทางบก-ทางน้ำ คนละ 150 บาท ส่วนทางอากาศ 300 บาท

วันนี้ (14 ก.พ.2566) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (TTF) หรือค่าเหยียบแผ่นดิน ตามที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) นำเสนอคาดว่าจะมีผลในวันที่ 1 มิ.ย.นี้

สำหรับการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย จ่าย 150-300 บาท โดยช่องทางทางอากาศ 300 บาทต่อคน ส่วนช่องทางทางบกและน้ำ 150 บาทต่อคนต่อครั้ง โดยยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผู้หนังสือเดินทางเพื่อการทูต กงสุล หรือการปฏิบัติราชการ ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศไทย (Work Permit) หรือหนังสืออนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด ผู้โดยสารผ่านทารก และเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี และบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการ ท.ท.ช. กำหนด

พร้อมกันนี้ ครม.ได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ดำเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจลงตรา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ออกตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

โดยกำหนดให้ใช้หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นเอกสารประกอบการอนุญาตเข้าเมืองและ และให้ สตม. เป็นผู้ตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตเข้าเมืองต่อไป

สำหรับการออกประกาศ ท.ท.ช.ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 ให้ ท.ท.ช. สามารถเสนอต่อครม.ให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งใช้ในการจัดให้มีประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในระหว่างเที่ยวภายในประเทศไทย