โจทย์ใหญ่คลองแม่ข่ากับชุมชนยั่งยืน

ภูมิภาค
19 ก.พ. 66
13:02
234
Logo Thai PBS
โจทย์ใหญ่คลองแม่ข่ากับชุมชนยั่งยืน
คลองแม่ข่าที่ไหลผ่านชุมชนกำแพงงาม และชุมชนหัวฝาย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีระยะทาง 750 เมตร กลับมาสวยงาม มีชีวิตอีกครั้ง สร้างรายได้อย่างดีให้กับคนในชุมชน แต่การพัฒนาให้ยั่งยืนกว่านี้ การจัดการที่อยู่อาศัยและน้ำเสีย ยังเป็นโจทย์ใหญ่ของการพัฒนา

ชุมชนริมคลองแม่ข่า มีร้านค้า มีนักท่องเที่ยว หลายเดือนแล้ว คลองหลังบ้าน จากที่เคยเป็นคลองทิ้งน้ำเสีย ถูกปรับพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ ให้กับคนชุมชนกำแพงงามและชุมชนหัวฝาย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ช่วงเย็นของทุกวัน หน้าบ้านถูกปรับเปลี่ยนเตรียมขายของให้กับนักท่องเที่ยว

ชาวบ้านที่อาศัยริมคลองแม่ข่า แม้จะมีรายได้ทุกวัน แต่หลายครอบครัวยังไม่มีสิทธิ์ในบ้าน เพราะอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ และกำลังอยู่ระหว่างการจัดการพื้นที่ แม้จะปรับภูมิทัศน์ แต่ปัญหาน้ำเสียในคลอง ยังต้องเร่งแก้ทั้งระบบ ก่อนที่จะกระทบกับการท่องเที่ยว

 

ที่ผ่านมา ชาวชุมชนกำแพงงาม และชุมชนหัวฝาย ได้ตั้งคณะกรรมการคลองแม่ข่าขึ้นมา 1 ชุด เป็นตัวแทน เพื่อร่วมออกแบบพัฒนาชุมชน กับหน่วยงานต่างๆ ในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อให้เกิดแผนการพัฒนาร่วมที่ยั่งยืน