เลือกตั้ง2566 : "พ.ต.อ.ทวี" ชงแก้ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เลือกตั้ง2566 : "พ.ต.อ.ทวี" ชงแก้ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ

การเมือง
27 เม.ย. 66
14:27
114
Logo Thai PBS
เลือกตั้ง2566 :  "พ.ต.อ.ทวี" ชงแก้ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ
"พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง" เลขาธิการพรรคประชาชาติ ชงแก้ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ประชาชนต้องมีรายได้และสวัสดิการเพียงพอ เป็นทางรอดของประเทศทางเดียวคือ สร้างคน สร้างชาติ ยกผลวิจัยแก้ปัญหาความยากจน ให้คนมีการศึกษาดีแก้ได้ 47% ให้คนมีสาธารณสุข แก้ได้ 35%

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวบนเวทีดีเบตที่ จ.นครศรีธรรมราช ว่า การบริหารประเทศที่ผ่านมา ปล่อยให้ประชาชนยากไร้ ทำให้คนตายแล้ว ซึ่งวิธีคิดของรัฐบาลปัจจุบัน เป็นการสงเคราะห์ ถือเป็นการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะว่า จะต้องมาแสดงความยากจน แล้วจึงได้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นการจัดทำงบประมาณ จะเอาเงินมาจากไหน เงินถ้าจะทำให้ได้ดีก็ต้องสร้าง GDP ให้กับประเทศ

แต่วันนี้รัฐบาลเริ่มจากทำเศรษฐกิจแย่ เงินเลยไม่มา ที่สำคัญงบประมาณ ถ้าเรามีมีเจตจำนงจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จัดงบประมาณ ประการแรกแก้ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง มาตรา 20 ที่ไปเขียนว่า รายจ่ายลงทุนให้ไปเฉพาะสร้างถนน ซึ่งต้องเอารายจ่ายดังกล่าวมาลงทุนสร้างมนุษย์ เพราะได้มีการวิจัยแล้วว่า ถ้าการสร้างมนุษย์ที่เป็นเด็ก จะได้ผลตอบแทนเข้ามา 9 เท่า แล้วการสร้างมนุษย์ในประเทศที่มีความเจริญ เขาวัดกันที่คุณภาพของมนุษย์ ดังนั้นการแก้ปัญหาความยากจนที่ดีที่สุดคือ แก้ที่ระบบการศึกษา

มีผลการวิจัยระบุว่า หากการแก้ปัญหาความยากจนให้คนมีการศึกษาดี สามารถแก้ได้ 47 เปอร์เซ็นต์ การแก้แบบให้คนมีสาธารณสุขแก้ได้ 35 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การแก้ยากจน นำเงินไปสร้างถนน เพื่อให้คนรวยใช้รถ แก้ได้เพียง 17 เปอร์เซ็นต์

ประการที่ 2 สำคัญที่สุด คือ ไปแก้มาตรา 20 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง คือให้เขียนเฉพาะว่า บุคลากรของรัฐและสวัสดิการของรัฐต้องมีรายได้พอเพียง ซึ่งเราไปเติมข้อความอีกคำหนึ่ง นอกจากบุคลากรของรัฐแล้ว ประชาชนต้องมีรายได้และสวัสดิการพอเพียงเป็นทางรอดของประเทศมีทางเดียว คือ ต้องสร้างคน เพื่อให้คนไปสร้างชาติ

หากไปสร้างเงินก่อนมันทำให้คนมีกิเลส แล้วการสร้างเงินก่อนจะทำให้คนทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คนมีความสำคัญมาก เพราะมนุษย์มีคุณค่ามีศักดิ์ศรี ประเทศจะไปได้ก็ คือ การสร้างคน ดังนั้นการหางบประมาณ ประการหนึ่ง คือ เราต้องเดินไปที่รัฐรวมศูนย์ เราสามารถดึงเงินมาแสนกว่าล้านเพื่อสร้างคนให้มีการศึกษาดีได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง