เลือกตั้ง2566 : ปรากฏการณ์มดส้ม ล้มช้างใหญ่ "ก้าวไกล" กวาดเรียบ 8 จว. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เลือกตั้ง2566 : ปรากฏการณ์มดส้ม ล้มช้างใหญ่ "ก้าวไกล" กวาดเรียบ 8 จว.

การเมือง
16 พ.ค. 66
11:32
2,618
Logo Thai PBS
เลือกตั้ง2566 : ปรากฏการณ์มดส้ม ล้มช้างใหญ่ "ก้าวไกล" กวาดเรียบ 8 จว.
"ก้าวไกล" สร้างปรากฏการณ์ "มดส้มล้มช้างใหญ่" คว้าชัยชนะ ใน 8 จังหวัด ทั้งกวาดเรียบทั้ง 8 เขต ใน จ.นนทบุรี ล้มบ้านใหญ่ "สมุรปราการ" และตีงูเห่า 2 เขต จ.จันทบุรี

วันนี้ (16 พ.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายงานการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ พรรคก้าวไกลล้มยักษ์ในหลายพื้นที่ ชนะคะแนนเสียงแบบแลนด์สไลด์ ใน 8 จังหวัดทั่วไทย

"ก้าวไกล" ล้ม "รังสิมา" แชมป์ 5 สมัย 

เริ่มที่เขต 1 นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย ก้าวไกล เอาชนะ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี อดีต ส.ส.สมุทรสงคราม 5 สมัย ที่ตัดสินใจย้ายจากพรรคประชาธิปัตย์มาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติ

นายอานุภาพ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยสมัครเป็น นายก อบจ.สมุทรสงคราม

"สมุทรสาคร" ก้าวไกล ชนะทั้ง 3 เขต

เขต 1 นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม เอาชนะนายวัฒนา แตงมณี พปชร. และ นายอุดม กันม่วง พท. และอีก 7 คู่แข่งในเขต 1  ณัฐพงษ์ เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ไฟแรง มีประสบการณ์ทางการเมืองเคยเป็นผู้ช่วยหัวหน้าพรรคก้าวไกล

เดินสายติดตามหัวหน้าพรรคไปทั่วประเทศ เป็นผู้จัดการรณรงค์ทางการเมือง แคมเปญขอคนละชื่อปลดล็อกท้องถิ่น, โฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.ประมง พ.ศ. 2558, อดีตทีมผู้ช่วยเลขาธิการคณะก้าวหน้า ปิยบุตร แสงกนกกุล, อดีตทีมสื่อสารพรรคก้าวไกล

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เขต 2 นายศิริโรจน์ ธนิกกุล คะแนนนำ นายบุญมี นิลถนอม พท. และ นายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด รทสช. และผู้สมัครอีก 7 คนในเขต 2 ศิริโรจน์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (เกียรตินิยมอันดับ1) เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณท์ จำกัด (มหาชน)

เขต 3 นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย คะแนนนำ นายปัญญา ชวนบุญ ภท. และ น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พปชร. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เคยรับราชการครูในหลายโรงเรียน และยังเป็นผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, คณะทำงานพรรคก้าวไกลสมุทรสาคร และ คณะก้าวหน้าสมุทรสาคร, ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

"สมุทรปราการ" กวาดทั้ง 8 เขต

เขต 1 น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ อดีตแอร์โฮสเตส คะแนนนำขึ้นคู่แข่ง นายอัครวัฒน์ อัศวเหม พปชร. และ น.ส.แพรวพรรณ พุกพิบูลย์ พท. จบการศึกษา การบริการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเคยทำงานเป็น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินระหว่างประเทศ

เขต 2 น.ส.รัชนก สุขประเสริฐ ขึ้นอันดับ 1 คะแนนนำ นายยงยุทธ สุวรรณบุตร พปชร. และ นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ พท. สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เคยทำงานค้าขาย เป็นอดีตผู้สมัครสมาชิก อบจ. สมุทรปราการ เขต 8 จ.สมุทรปราการ คณะก้าวหน้า ปี 2563

เขต 3 นายพิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ คะแนนนำ นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย พท. และ นายภริม พูลเจริญ จากพปชร. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านการทำงาน ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านอสังหาริมทรัพย์, ที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ส่วนประสบการณ์ด้านการเมือง เป็นอดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ

เขต 4 นายวุฒินันท์ บุญชู อดีต ส.ส.สมุทรปราการ คะแนนนำ พ.ต.อ.กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ รทสช. และ น.ส.สัมฤทธิ์ เหมะ พท. จบปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2542 - 2562 เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 4 สมัยติดต่อกันเป็นเวลา 16 ปี และได้รับแต่งตั้งให้ทำงานต่ออีก 4 ปี รวม 20 ปี 

เขต 5 น.ส.นิตยา มีศรี คะแนนนำ นายนิธิพล บุญเพ็ชร พท. และ นายจาตุรนต์ นกขมิ้น จาก พปชร. จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบัน เป็นทนายความที่สำนักงานกฎหมาย และเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ จ.สมุทรปราการ

เขต 6 นายวีรภัทร คันธะ ชนะคะแนน นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ พปชร. และ นางนฤมล ธารดำรงค์ พท. จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตร สถาบันภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเกียวโต ศิลปะและการออกแบบ ประเทศญี่ปุ่น ด้านการงาน

นอกจากนี้ ยังเคยอยู่ฝ่ายคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพแรงงานไทย สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศสิงคโปร์, ผู้สื่อข่าว, บรรณาธิการบริหาร บริษัทสตาร์ทอัพ, ผู้บริหารฝ่ายการตลาด, ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

เขต 7 นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ ชนะคะแนน น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ รทสช. และ ประชา ประสพดี พท. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ในปี 2563-2564 เป็นผู้ช่วย วุฒินันท์ บุญชู และ ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.พรรคก้าวไกล, เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน, หัวหน้าศูนย์ x-ray ผู้ป่วยโควิด-19 ฟรี จุดกรุงธนใต้ (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองลัดหลวง) 

เขต 8 นายตรัยวรรธน์ อิ่มใจ เอาชนะ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พปชร. แชมป์เก่าที่ครองพื้นที่เมืองปากน้ำมาอย่างยาวนาน

"นนทบุรี" แลนด์สไลด์ ทั้งจังหวัด

เขต 1 นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ หรือ ผอ.กอล์ฟ ชนะ น.ส.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา รทสช. และ นายนิยม ประสงค์ชัยกุล พท. ด้วยคะแนนกว่า 45,000 นำลิ่วขาดลอย จบวิศวะไฟฟ้าจาก มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านพลังงานและไฟฟ้า เคยเป็นอาสาสมัครช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นนทบุรี 

เขต 2 นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ เอาชนะ นายเฉลิมพล นิยมสินธุ์ รทสช. และ นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ พท. นางปัญญารัตน์ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รับหน้าที่หัวหน้าคณะทำงานประจำ จ.นนทบุรี อดีตพรรคอนาคตใหม่ และเป็นผู้ช่วยดำเนินงานของอดีต ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ไกลก้อง ไวทยการ

เขต 3 นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร หรือ ทนายเอ๊ะ ชนะขาดลอย นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ รทสช. และ น.ส.ปณรัศม์ วันชาญเวช พท. ทนายหนุ่มไฟแรงนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการแพทย์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตผู้บริหารด้านกฎหมาย โรงพยาบาลของรัฐ, อดีตนิติกร และหัวหน้างานกฎหมาย ประจำหน่วยงานรัฐและเอกชน

เขต 4 นายนพดล ทิพยชล ดีกรีปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิอาสาเส้นด้ายนนทบุรี ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่นนทบุรี เอาชนะ นายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์ ทสช. และ นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร พท.

เขต 5 นายปรีติ เจริญศิลป์ ทนายความดีกรีปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยซิลิคอล วัลเล่ย์ สหรัฐอเมริกา อาสาสมัครเส้นด้ายนนทบุรี ต้องการใช้กฎหมายช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้คนตัวเล็กในสังคม ทิ้งคะแนนห่างไม่เห็นฝุ่น นายนพดล แก้วสุพัฒน์ พท. และ นายณรงค์ จันทนดิษฐ รทสช. 

เขต 6 นาย คุณากร มั่นนทีรัย ชนะคะแนนเกินครึ่ง นายณัฐวัฒน์ เอี่ยมแย้ม รทสช. และ นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ พท. จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการวิศวกรรม SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำงานเป็นทนายความช่วยเหลือประชาชนทั้งของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และ สภาองค์กรของผู้บริโภค

เขต 7 นายเกียรติคุณ ต้นยาง หรือ ทนายโป้ง ดีกรีปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 13 รับหน้าที่หัวหน้าสำนักงานกฎหมายเกียรติคุณ, กรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น, กรรมการการเลือกตั้งจ.นนทบุรี, ประธานชมรมทนายความจิตอาสา, อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมถ์ ทิ้งห่างเกือบ 30,000 คะแนนเอาชนะ นายภูดิศ นนทพิมลชัย พท. และ นายสมศักดิ์ ด้วงโสน ปชป. 

เขต 8 นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ เอาชนะ นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ พท. และ นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ ภท. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เคยทำงานด้าน IT ในบริษัทเอกชน ออกแบบแอปพลิเคชันและพัฒนาระบบ Document Work Flow 

ล้ม "ปิตุเตชะ" กวาดเรียบ 5 เขต "ระยอง" 

เขต 1 น.ส.กมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล ตัวแทนประกันชีวิตผู้ไม่มีประสบการณ์ด้านการเมือง เอาชนะคะแนนทิ้งห่างไม่เห็นฝุ่น นายพศิน ปิตุเตชะ ปชป. และ นายสมพงษ์  โสภณ รทสช. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

เขต 2 นายกฤช ศิลปชัย อดีตครูผู้ล้มช้างใหญ่ นายสาธิต ปิตุเตชะ ปชป. และ นายภีมเดช อมรสุคนธ์ พท. จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีสากล ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เคยเป็นคุณครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปัจจุบันเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรดนตรีมาตรฐานสากล และผู้ปิดฉาก ส.ส.เขต เจ้าของพื้นที่อย่างยาวนาน นายสาธิต ปิตุเตชะ 

เขต 3 นายนครชัย ขุนณรงค์ เอาชนะ นายพายัพ ผ่องใส พปชร. และ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ปชป. แม้จะจบการศึกษาระดับมัธยมต้น และทำอาชีพ พนักงานโรงแรม, ค้าขายต้นไม้, พระเครื่อง, อาสาสมัครบ้านบูรพาฝ่าโควิด รวมถึงที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ นครชัย ก็หวังที่จะเป็นตัวแทนของคนธรรมดาที่จะหยุดความอยุติธรรมซึ่งกัดกินสังคมอยู่ทุกวันนี้

เขต 4 นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ เอาชนะคะแนนทิ้งห่างเจ้าถิ่นเดิม นายธารา ปิตุเตชะ ปชป. และ นายวิเชียร สุขเกิด พท. ชุติพงศ์จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นนักเขียนอิสระ และ รองประธานอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมและอีสปอร์ต

เขต 5 นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ทิ้งห่างอันดับ 2 นายฉัตรชัย ปิตุเตชะ ปชป. เกินครึ่ง และ นายประกิจ เล็กโล่ง รทสช. จบการศึกษาจากรั้วเดียวกันกับหัวหน้าพรรค พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เคยร่วมกับกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกจัดตั้ง "บ้านบูรพา" ทำงานในสถานการณ์ โควิด-19 ใน จ.ระยอง ชลบุรี และ จังหวัดอื่นๆ และยังเคยบริหารงานด้านบัญชีในหลายองค์กรธุรกิจ สังหาริมทรัพย์, โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมการผลิต ในปี 2562 เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งระยอง เขต 3 พรรคอนาคตใหม่ในอดีต 

พรรคสีส้มรักษาแชมป์ "ตราด"  

เขต 1 นายศักดินัย นุ่มหนู ถือเป็น ส.ส.สมัยแรกในยุคก้าวไกล แต่สมัยที่ 2 ของพื้นที่ เพราะในการเลือกตั้งปี 2562 ศักดินัย ได้ครองพื้นที่ตราดในฐานะ ส.ส.อนาคตใหม่ ถือว่ายังครองพื้นที่รักษาแชมป์ไว้ได้จาก นายทินวัฒน์ เจียมอุย พท. และ นายกิตติธัช ไชยอรรถ พปชร.

"จันทบุรี" ก้าวไกล ยก จว. ตีงูเห่า 2 เขต

เขต 1 นายวรายุทธ ทองสุข จบปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เคยทำงานตัดต่อรายการวิทยุโทรทัศน์ เริ่มสนใจการเมืองเมื่อ 3 ปีก่อน จึงสมัครเข้าพรรคก้าวไกล และเอาชนะ นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ พปชร. และ พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ทสช.

เขต 2 น.ส.ปรัชญาวรรณ ไชยสืบ ลูกทหารที่สุขสบายจากสวัสดิการ แต่มองเห็นความเหลื่อมล้ำของสังคม จนขอเข้ามาทำงานการเมือง จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ทำงานเป็นพนักงานโรงงานน้ำตาล ต่อมาออกมาทำธุรกิจส่วนตัว ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมืองเอาชนะ นายวันทิต ตั้งรักษาสัตย์ พท. และ นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา ปชป.

เขต 3 น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน สาวการตลาดจากบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับที่ 1) ยังคงรักษาพื้นที่เขต 3 ได้อย่างเหนียวแน่น เอาชนะคู่แข่ง นายชรัตน์ เนรัญชร พปชร. และ นางวิสสุตา เวชชาชีวะ ภท. คะแนนนำห่างอย่างเห็นได้ชัด

พื้นที่จันทบุรีในสมัยเลือกตั้งปี 2562 พรรคอนาคตใหม่กวาดเรียบทั้ง 3 เขต แต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้สมัคร ในปีนี้ พรรคก้าวไกลก็ยังคงเก็บคะแนนเสียงมาเป็นอันดับ 1 ในทุกเขตได้ดังเดิม 

"ภูเก็ต" สีส้มทั้งจว. 1 เดียวในภาคใต้

เขต 1 ว่าที่ ร.ต.สมชาติ เตชถาวรเจริญ จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ทำงานเป็นทนายความ เปิดสำนักกฎหมายตั้งแต่ปี 2553 แม้จะเป็นคนกรุงเทพฯ แต่ก็ย้ายมาอาศัยในภูเก็ตนานกว่า 10 ปี เอาชนะ นายปิยะ สีดอกบวบ รทสช. และ นายจิรายุส ทรงยศ พปชร. ล้มแชมป์เก่าพรรคลุงตู่ พปชร.

เขต 2 นายเฉลิมพงศ์ เเสงดี เด็กภูเก็ตที่เห็นการเปลี่ยนผ่านจากเกาะแห่งเหมืองแร่สู่เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และ ปริญญาโท สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การทำงาน เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน สโมสรฟุตซอลภูเก็ต ยูไนเต็ด, 

นอกจากนี้ รองประธาน ชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตอง, คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองป่าตอง และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.เมืองป่าตอง เอาชนะ นางนวลจันทร์ สามารถ รทสช. และ นายวงศกร ชนะกิจ ภท. คะแนนนำขาด

เขต 3 นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล ปริญญาตรี นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ประกาศนียบัตร Management, Baruch College, The City University of New York คนใกล้ตัว ส.ส.รังสิมันต์ โรม คว้าแชมป์เอาชนะ นางสาวอรทัย เกิดทรัพย์ ชพก. และ นายวิวัฒน์ จินดาพล ภท. ไปด้วยคะแนน 20,421 นับเป็นการประเดิม ส.ส.เขต 3 ที่ถูกแบ่งเขตเป็นครั้งแรก  

ในการเลือกตั้งปี 2562 นั้น ภูเก็ตถูกแบ่งเขตการเลือกตั้งเพียง 2 เขต และผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ ก็สามารถล้มแชมป์เก่าจากประชาธิปัตย์ได้ 

ที่มา : กกต, พรรคก้าวไกล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง